Digitale regler

Ved å ta i bruk digitale regler innenfor buildingSMART ligger det et stort potensial for å oppnå økt økt effektivitet og kvalitet i planeggingen av byggeprosjekter. Med digitale regler kan man automatisere modellsjekking av krav i regelverk og standarder, og man kan automatisere en rekke beregninger slik som beregning av areal og volum.

Utredningsprosjekt

Standard Norge gjennomførte i 2009 i samarbeid med Statsbygg og direktoratet for byggkvalitet et utredningsprosjekt standardisert utvikling av digitale regelsett. Her kan du laste ned rapporten "Standardized Computable Rules" (2 MB).

Samarbeidsprosjekt

Utredningsprosjektet har i 2011 og 2012 vært fulgt opp av et samarbeidsprosjekt mellom Standard Norge og direktoratet for byggkvalitet, der målet har vært gjennom konkrete eksempler å få kunnskap om hvordan det bygningstekniske regelverket og standarder bør formuleres for å være best mulig tilrettelagt for utvikling av digitale regler. Og videre danne grunnlag for å utvikle et bedre strukturert, klarere og mer presist bygningsteknisk regelverk og standarder. Her kan du laste ned rapporten "Digitale regler".