Coaching

Coaching som tjeneste øker i utbredelse.

Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Målet med standardene er å styrke kvaliteten på norske coacher. Standarden skal være et bidrag til å gjøre bransjen mer seriøs og faglig basert.

Flere standarder

Det er fire standarder som omfatter krav til kompetanse, sertifisering, krav til leveranse og krav til utdannelse.

NS 11251:2023 Coachingtjenester – Krav til kompetanse beskriver hvilken kompetanse en kunde skal kunne forvente fra en coach.

Standarden vil være nyttig for kjøpere av coachingtjenester, coacher og skoler som utdanner coacher. Den beskriver grunnleggende kompetanseområder for coaching, som relasjonskompetanse, kommunikasjon, selvinnsikt, psykologi og etikk. Standarden beskriver også avgrensning mot andre fagområder. NS 11251:2023 er tilgjengelig på norsk og engelsk.

NS 11252 (krav til sertifisering) stiller krav til hvordan et sertifiseringsorgan skal gjennomføre sertifisering av coacher. Godkjente coacher får et sertifikat attestert av Sertifiseringsorganet. Denne vil bli ferdigstilt i juni 2024.

NS 11253:2023 Coachingtjenester – Krav til leveranse setter krav til leverandører av coaching som tjeneste. Kravene er ment å bidra til å gi god kvalitet på tjenesten og til å informere potensielle kjøpere om hvilke krav de kan forvente at en leveranse tilfredsstiller.

NS 11254 (krav til utdannelsen) blir lagt ut på høring i juni 2024 med høringsfrist i august.

Standardene forener innhold fra ulike retninger og fagområder innenfor coaching.

Komiteen

Standardene er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 258 Coaching med medlemmer fra følgende virksomheter: Den Norske Coachforening, DNV, EMCC Global/Norge, Erickson Coaching Nordic, Gestaltpraktiserende i organisasjoner (GPO), International Coaching Federation Norway (ICF Norge), Leveraas AS, Nocna AS, Norsk Forening for Coaching & NLP, Norsk Senter for Coaching, Optivis Life and Business Academy, Potensialbygger, Teambyggerne og Løwe Coaching.

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Thomas Oscar-Andersen

  Thomas Oscar-Andersen

  Prosjektleder 902 02 218
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante produkter

Se alle produkter