Norsk Standard for hulldekker av betong til ombruk – NS 3682

Standarden tar for seg prosessen fra demontering til tilstandsvurdering av eksisterende hulldekker slik at de kan dokumenteres på en tilsvarende måte som nyproduserte hulldekker.

Hulldekker av betong stablet på trepaller
Foto: iStock

Standarden er nyttig for produsenter av betongelementer og rådgivere som prosjekterer bygg og prosjekterer demontering av bygg. Den kan brukes under planlegging av demontering av bygg der hulldekker ønskes ombrukt eller vurdert ombrukt, og den angir krav for verifisering av ytelse av ombrukte hulldekker i betong.

NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk, som er standardens fulle navn, angir et system for å beskrive en tilsvarende vurdering av hulldekker til ombruk som NS-EN 1168 beskriver for fabrikkfremstilling av nye hulldekker. Dokumentet bygger på NS-EN 1168 og SN-CEN/TS 17440.

Systemet som beskrives, er ment å oppfylle de krav Forskrift om dokumentasjon av byggevarer stiller til byggevareprodukter som ikke er omfattet av en harmonisert standard. NS 3682 ble utgitt i februar 2022 og er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Standard Norges komité SN/K 7 Referansegruppen for betongområdet. Arbeidsgruppen bestod av medlemmer fra NTNU, Stiftelsen Kontrollrådet, Contiga, Arcon Prosjekt, Skanska og Spenncon.

Arbeidet ble støttet av Betongelementforeningen og Byggevareindustrien samt av tilskudd fra Klima- og miljødepartementet på arbeid for sirkulærøkonomi. Dokumentet bygger på erfaringen og sjekklister delt av Skanska Norge og deres arbeid med Oslo Storbylegevakt.

NS 3682

Se alle produkter

NS-EN 1168

Se alle produkter

SN-CEN/TS 17440

Se alle produkter