Antikorrupsjon – NS-ISO 37001

Korrupsjon er et av de mest destruktive og komplekse problemene i vår tid, og er fortsatt utbredt, til tross for nasjonal og internasjonal innsats for å bekjempe det. Standarden NS-ISO 37001 er et ledelsessystem for antikorrupsjon er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i en organisasjon og implementere nødvendige kontrollforanstaltninger. Dette vil igjen øke sjansen for å oppdage korrupsjon og redusere forekomsten i første omgang.

Hva er et ledelsessystem for antikorrupsjon?

NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon – Krav med veiledning om bruk, inneholder kravene til og veiledningen for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for antikorrupsjon. Systemet kan være uavhengig av et overordnet ledelsessystem, eller integrert i dette. Det dekker korrupsjon i offentlig, privat og ikke-kommersiell sektor, blant annet korrupsjon fra og mot en organisasjon eller medarbeiderne i denne, og korrupsjon som er betalt eller mottatt gjennom eller av en tredjepart. Korrupsjonen kan finne sted hvor som helst, den kan ha hvilken som helst verdi, og den kan omfatte økonomiske eller ikke-økonomiske fordeler eller gevinster.

Hvilke fordeler vil det gi organisasjonen?

ISO 37001 er utformet for å hjelpe organisasjoner å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon, eller forsterke de kontrollforanstaltningene som allerede er på plass. Det krever gjennomføring av en rekke tiltak som for eksempel å vedta retningslinjer for antikorrupsjon, utnevne noen som skal føre tilsyn med at disse retningslinjene etterleves, undersøkelse og opplæring av medarbeidere, gjennomføring av risikovurderinger for prosjekter og forretningsforbindelser, implementering av finansielle og kommersielle kontrollforanstaltninger, og iverksetting av prosedyrer for rapportering og etterforskning.

Implementering av et ledelsessystem for antikorrupsjon krever lederskap og innspill fra toppledelsen, og retningslinjene og programmet må formidles til samtlige medarbeidere og eksterne aktører slik som oppdragstakere, leverandører og partnere i fellesforetak.

På denne måten bidrar det til å redusere risikoen for at korrupsjon skal forekomme, og kan demonstrere overfor ledelse, medarbeidere, eiere, bidragsytere, kunder og andre forretningsforbindelser at du har etablert kontrollforanstaltninger mot korrupsjon som er anerkjent internasjonalt som god praksis. Det kan også være bevis i en eventuell etterforskning for at du har gjennomført rimelige tiltak for å forhindre korrupsjon.

Hvem er ISO 37001 for?

Kravene i ISO 37001 er generiske og er ment å gjelde for alle organisasjoner (eller deler av en organisasjon), uavhengig av type, størrelse og aktivitet, og enten det er i offentlig, privat eller ikke-kommersiell sektor. Dette omfatter statseide virksomheter, store organisasjoner, små og mellomstore bedrifter og ikke-statlige organisasjoner.

Sammenheng med andre standarder

Tiltakene som kreves av ISO 37001, er utformet for å integreres i eksisterende ledelsesprosesser og kontrollforanstaltninger. Standarden er basert på en struktur av samme høye kvalitet som andre ISO-standarder for ledelsessystemer. Dette innebærer at det lett kan integreres i andre eksisterende ledelsessystemer som kvalitet, miljø og IT-sikkerhet.

Relevante standarder

Se alle produkter