Standarder for drivstofftyper

Følgende standarder for drivstofftyper og deres spesifikasjoner er listet som informative i Annex B i NS-EN 16942:2016 Drivstoff, Identifisering av kjøretøykompabilitet. Grafisk presentasjon for forbrukerinformasjon:

E5 NS-EN 228:2012+A1:2017

Drivstoff - Blyfri bensin - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods

E10

NS-EN 228:2012+A1:2017

Drivstoff - Blyfri bensin - Krav og prøvingsmetoder


Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods

E85 NS-EN 15293:2018

Drivstoff - Etanoldrivstoff (E85) - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and test methods

B7

NS-EN 590:2013+A1:2017

Drivstoff - Diesel - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods

B10

NS-EN 16734:2016+A1:2018

Drivstoff - B10-dieseldrivstoff - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods

B20 NS-EN 16709:2015+A1:2018

Drivstoff for motorkjøretøyer - Dieselblandinger med høyt FAME-innhold (B20 og B30) - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods

B30 NS-EN 16709:2015+A1:2018

Drivstoff for motorkjøretøyer - Dieselblandinger med høyt FAME-innhold (B20 og B30) - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods

B100 NS-EN 14214:2012+A1:2014

Flytende petroleumsprodukter - Fettsyremetylestere (FAME) for dieselmotorer og oppvarmingsanlegg - Krav og prøvingsmetoder

Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods

B100 NS-EN 14214:2012+A1:2014/AC:2014

Rettelsesblad AC - Flytende petroleumsprodukter - Fettsyremetylestere (FAME) for dieselmotorer og oppvarmingsanlegg - Krav og prøvingsmetoder

Corrigendum AC - Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods

XTL NS-EN 15940:2016+A1:2018

Drivstoff - Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods

LPG NS-EN 589:2008+A1:2012

Drivstoff - LPG - Krav og prøvingsmetoder

Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods

CNG NS-EN 16723-2:2017

Naturgass og biometan til bruk i transport og biometan til injeksjon i naturgassnettverk - Del 2: Drivstoffspesifikasjoner

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification

LNG NS-EN 16723-2:2017

Naturgass og biometan til bruk i transport og biometan til injeksjon i naturgassnettverk - Del 2: Drivstoffspesifikasjoner

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification