Alternative drivstoff

Elbil står å lader
Foto: Pixabay

Begrepet alternative drivstoff brukes om energikilder som helt eller delvis kan erstatte fossile energikilder (bensin og diesel) til transport, og som på den måten bidrar til å redusere utslipp fra transportsektoren.

Dette omfatter blant annet elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff, syntetisk og parafinisk drivstoff, flytende petroleumsgass (LPG) og naturgass (herunder biometan, komprimert naturgass i gassform (CNG) og flytende naturgass (LNG)).

Lovforslag viser til standard

For å gjennomføre EUs direktiv om infrastruktur for distribusjon av alternative drivstoff (2014/94/EU), utarbeider Samferdselsdepartementet følgende:

 • Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff
 • Forskrift om tekniske spesifikasjoner mv. for offentlig tilgjengelig infrastruktur for alternative drivstoff og motorkjøretøymanualer

I EU-direktivet om infrastruktur og i forslaget til forskrift henvises det til den europeiske standarden NS-EN 16942 Drivstoff, Identifisering av kjøretøykompabilitet. Grafisk presentasjon for forbrukerinformasjon.

Standarden gir krav og brukerinformasjon om merking av drivstofftyper både i kjøretøy og på fyllestasjoner. Hensikten er at det skal være enkelt for forbrukeren å finne ut hvilke drivstofftyper et kjøretøy kan benytte, og hvilke drivstoff som er tilgjengelig på fyllestasjonen. Standarden definerer merking for bensin, diesel og gassformig drivstoff.

Norske eksperter

Standarden er utviklet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 441 Fuel labelling, der Norge deltar med eksperter.

I januar 2019 ble det satt i gang revisjon av standarden og norske eksperter deltok også i dette arbeidet.

Den norske standardiseringskomiteen for flytende drivstoff ivaretar norske interesser og bidrar med eksperter til flere internasjonale standardiseringskomiteer.

Hydrogen

I regjeringens forslag til lov og forskrift for alternative brensel er det pekt på noen standarder og tekniske spesifikasjoner fra ISO som skal gi retningslinjer og krav for hydrogenfyllestasjoner og hydrogenkvalitet. Disse henvisningene er de samme som er i EU-direktivet som skal nå implementeres.

Disse standarden er til revisjon og nye versjoner av disse standardene vil bli utviklet i løpet av 1-2 år. Standard Norge følger med på dette revisjonsarbeidet og har mulighet til å gi innspill gjennom standardiseringskomiteen SN/K 182 Hydrogen. Komiteen følger arbeidet i både ISO, som utvikler standarder for utstyr og tekniske løsninger for hydrogen, og CEN, som utvikler standarder for grønne sertifikat og sikkerhet i tuneller, parkeringskjellere og på veier.

Kontaktpersoner

 • Javad Sunde Fahadi

  Javad Sunde Fahadi

  Prosjektleder 474 58 046
 • Stian Sjølie

  Stian Sjølie

  Fung. leder markedsutvikling, Team energi og petroleum 450 34 868
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Gaseous hydrogen – Land vehicle fuel containers

Se alle produkter

Gaseous hydrogen – Fuelling stations

Se alle produkter

Basic considerations for the safety of hydrogen systems

Se alle produkter