Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø - supplerende regneark

Til standarden, NS-EN ISO 9612:2009 Akustikk - Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø - Teknisk metode, er det utarbeidet et eget informativt regneark. Det kan du laste ned fra nettbutikken etter/i forbindelse med kjøp av standarden.