Ny Norsk Standard for lydtekniske løsninger for universell utforming

Nye NS 8179 er et bindeledd mellom standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger for bygninger, og standarder som beskriver ulike, fysiske kriterier for universell utforming.

Publisert
Elever som rekker opp hånda i et klasserom
Foto: iStock

Formålet med NS 8179 er å beskrive hvordan det kan sikres mest mulig likestilt tilgang til lyd for alle som kan nyttiggjøre seg av lyd. 

Kvaliteten på og dekningsområdet av lydtekniske løsninger for universell utforming er avgjørende. Gode løsninger vil bidra til bedre tale- og lytteforhold for alle, inkludert normalthørende. Løsningene er spesielt viktige for barn, eldre, personer med nedsatt hørsel, syn eller konsentrasjonsevne, og andre personer med tilsvarende behov. Dette gjelder også personer med et annet morsmål enn det informasjonen formidles på. Oppfattelsen av tale er spesielt viktig i kommunikasjon og undervisning der barna har spesielt behov for gode lydforhold.

Les mer om NS 8179 på fagsiden.

Relevante standarder

Se alle produkter