IWA 42 veileder for nullutslipp – nå på norsk

Denne internasjonale veilederen (IWA 42) er et verktøy for beslutningstakere og alle som jobber for å redusere klimagassutslipp. Den kan brukes av alle organisasjoner som ønsker å legge robuste klimastrategier – fra lokale virksomheter til nasjonale myndigheter. Veilederen er tilgjengelig kostnadsfritt, og er nå også på norsk.

Publisert
Oversiktsbilde av skog strand og sjø
Foto: iStock

IWA 42 gir veiledning om hva myndigheter, virksomheter og organisasjoner kan gjøre for å effektivt bidra i en global innsats fram mot 2050 for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C.
Dokumentet gir retningsgivende prinsipper og anbefalinger for en felles, global tilnærming til å oppnå netto null-utslipp av klimagasser gjennom samordning av frivillige initiativer og bruk av standarder, policyer og nasjonale og internasjonale forskrifter.

Del kunnskapen

Felles og likeverdig bidrag og anerkjennelse av hver enkelt organisasjons evne til å bidra til å oppnå globalt netto null, er sentralt. Den oppfordrer til å ta hensyn til virksomheters og nasjoners kapasitet, og peker på verdien av å dele på nyvinninger og innovasjon som kan bidra til at også andre organisasjoner kan oppnå netto null-utslipp.

Bakgrunn

Veilederen ble bestilt av Our 2050 World, som er et globalt samarbeid for å øke innsatsen for netto nullutslipp gjennom standarder. Samarbeidet omfatter ISO, Race to Zero-kampanjen og FNs klimakonvensjons globale innovasjonshub.

Mer enn 1200 eksperter fra over 100 land har deltatt i utviklingen av dokumentet, IWA 42, som formelt er en workshopavtale (workshop agreement). Veilederen ble lansert på COP 27 i november 2022 og gir prinsipper og anbefalinger for å muliggjøre en felles, global tilnærming for å oppnå netto nullutslipp av klimagass for virksomheter.

Les mer om IWA 42 på våre fagsider

Gratis veileder

Se alle produkter
Bærekraftshjulet - FNs bærekraftsmål

Standarder bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer