IWA 42: Internasjonal veileder for netto nullutslipp

Denne internasjonale veilederen er et verktøy for beslutningstakere og alle som jobber for å redusere klimagassutslipp. Den kan brukes av alle organisasjoner som ønsker å legge robuste klimastrategier, fra lokale virksomheter til nasjonale myndigheter. Veilederen er tilgjengelig kostnadsfritt.

Oversiktsbilde av skog strand og sjø
Foto: iStock

IWA 42 gir veiledning om hva myndigheter, virksomheter og organisasjoner kan gjøre for å effektivt bidra i en global innsats fram mot 2050 for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C.

Veiledningen oppfordrer til samarbeid, på flere nivåer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt - og både innenfor og på tvers av bransjer.

Målgruppen er organisasjoner som ønsker å legge robuste klimastrategier.

Dokumentet gir veiledning om et felles og likeverdig bidrag og anerkjenner hver enkelt organisasjons evne til å bidra til å oppnå globalt netto null. Den oppfordrer til å ta hensyn til virksomheters og nasjoners kapasitet, og peker på verdien av å dele på nyvinninger og innovasjon som kan bidra til at også andre organisasjoner kan oppnå netto null-utslipp.

Innhold

Veiledningen gir virksomheter en mulighet til å bidra til å redusere klimagassutslippene ved å ha netto nullutslipp.Dokumentet gir retningsgivende prinsipper og anbefalinger for en felles, global tilnærming til å oppnå netto null-utslipp av klimagasser gjennom samordning av frivillige initiativer og anvendelse av standarder, policyer og nasjonale og internasjonale forskrifter.

Dette dokumentet inneholder felles termer og definisjoner, veiledning og spesifikke anbefalinger om

 • veiledende prinsipper for netto null for alle organisasjoner
 • innarbeidelse av strategier og policyer for netto null
 • hva netto null betyr på ulike nivåer og for ulike typer organisasjoner
 • bestemmelse og samordning av foreløpige og langsiktige mål basert på likeverd, den nyeste vitenskapelige kunnskapen, bevis, forskning og avtalt god praksis
 • tiltak som skal iverksettes for å oppnå disse målene
 • reduksjon av klimagassutslipp i verdikjeden
 • naturvern og -gjenoppretting
 • unngåtte utslipp og andre klimabidrag utenfor verdikjeden
 • Fjerning
 • Kompensasjon
 • Kvoter
 • Påstander
 • overvåking
 • måling og bruk av hensiktsmessige og konsekvente indikatorer - likeverd, bemyndigelse, rimelig andel og ringvirkning
 • åpen rapportering og effektiv kommunikasjon.

Bakgrunn

Veilederen ble bestilt av Our 2050 World, som er et globalt samarbeid for å øke innsatsen for netto nullutslipp gjennom standarder. Samarbeidet omfatter ISO, Race to Zero-kampanjen og FNs klimakonvensjons globale innovasjonshub.

Mer enn 1200 eksperter fra over 100 land har deltatt i utviklingen av dokumentet, IWA 42, som formelt er en workshopavtale (workshop agreement). Veilederen ble lansert på COP 27 i november 2022 og gir prinsipper og anbefalinger for å muliggjøre en felles, global tilnærming for å oppnå netto nullutslipp av klimagass for virksomheter.

 

Gratis veileder

Se alle produkter

Kontaktpersoner

 • Portrett av Hanne Sogge

  Hanne Sogge

  Prosjektleder 414 74 276
 • Camilla Haugen

  Camilla Haugen

  Prosjektleder med markedsansvar for fiskeri og havbruk 922 68 868
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00