Styret

Etter årsmøtet i 2020 består styret i Standard Norge består av følgende personer:


Øivind Christoffersen

Styreleder
Øivind Christoffersen

John Sandnes

Nestleder
Jon Sandnes
Adm. direktør, Byggenæringens Landsforening

Styremedlemmer

Knut Thorvaldsen

Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

Marit Endresen

Marit Endresen
Avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Trine Gamst

Trine Gamst
Stabsdirektør, Forbrukerrådet

Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø
Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
Professor, Universitetet i Bergen

Øyvind Rongevær

Øyvind Rongevær
Utredningsleder, LO

Vivian Meløysund

Vivian Meløysund
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Kari Borgos
 

Kari Borgos
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Foto: Nicolas Tourrenc (bortsett fra bildene av Trine G

Sist oppdatert: 2020-09-01