Styret

Etter årsmøtet i 2022 består styret i Standard Norge av følgende personer:


John Sandnes

Styreleder
Jon Sandnes
Spesialrådgiver, NHO

Gro Brathovde

Nestleder
Gro Brathovde
Distriktsleder, Veidekke

 

Styremedlemmer

Øyvind Rongevær

Øyvind Rongevær
Utredningsleder, LO

Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø
Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
Professor, Universitetet i Bergen

Knut Thorvaldsen

Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør, Offshore Norge

Marit Endresen

Marit Endresen
Avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Trine Gamst

Trine Gamst
Stabsdirektør, Forbrukerrådet

Javad Sunde Fahadi
 

Javad Sunde Fahadi
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Marthe F. Hagberg

Marthe F. Hagberg
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)


 

Foto: Nicolas Tourrenc (unntatt bildene av Gro Brathovde og Marit Endresen)

Sist oppdatert: 2022-11-28