Representantskapet

Etter årsmøtet i 2021 består ledelsen av representantskapet i Standard Norge av følgende personer:

Ordfører
Ingebjørg Harto, direktør, NHO

Varaordfører
Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen

Sist oppdatert: 2022-05-03