Makroøkonomiske fordeler ved standardisering

En rapport utarbeidet av Menon Economics i 2023 analyserer fordelene ved standardisering. Den viser at standarder er assosiert med produktivitetsvekst og økt eksport i de nordiske landene og Nederland, som i sin tur fører til større økonomisk produksjon og velstand som kommer hele samfunnet til gode.

Containere på skip
Foto: Istock
Standardisering kan kobles til cirka 9 prosent av den samlede eksportveksten fra 1995 til 2019.
 
Økt eksport genererer arbeidsplasser, styrker produktiviteten og finansierer import, og fører altså til mer handel. Internasjonal handel øker tilgangen på varer og tjenester og senker prisene. Handel er også avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse.
 
Hvis standardiseringen fortsetter i sin nåværende takt, kan den øke inntektene med cirka 2 milliarder euro hvert år – DKK 2 milliarder i Danmark / NOK 2,1 milliarder i Norge / SEK 3,5 milliarder i Sverige / EUR 132 millioner i Finland / ISK 1,6 milliarder i Island / EUR 1 milliard i Nederland.
 
Standardisering har bidratt til en økning i arbeidsproduktiviteten på 25 prosent fra 1970 til 2019, og altså drevet frem en bemerkelsesverdig produktivitetsvekst i Norden og Nederland.
 
Hver arbeidstaker produserer nå over dobbelt så mye som for femti år siden. En fjerdedel av veksten i arbeidsproduktivitet kan tilskrives standarder.
 
Hvis standardiseringsarbeidet fortsetter i sin nåværende takt, anslås det å bidra med en årlig BNP-økning på 2,6 milliarder euro, eller med andre ord 100 euro per arbeidstaker: DKK 2,6 milliarder i Danmark / NOK 4,8 milliarder i Norge / SEK 6 milliarder i Sverige / EUR 260 millioner i Finland / ISK 3,4 milliarder i Island / EUR 885 millioner i Nederland.
 

Slik styrker standarder produktiviteten

 
 1. Standarder øker kompatibilitet ved å forenkle og effektivisere interaksjoner mellom produkter, systemer og organisasjoner. Ved å skape konsensus mellom interessenter eliminerer den behovet for mange prosesser, noe som resulterer i en enhetlig og effektiv verdikjede.

 2. Standarder forbedrer kvalitetssikring ved å etablere spesifikke krav og tekniske spesifikasjoner for produkter, tjenester og prosesser. Standarder fremmer beste praksiser, sikrer ensartet kvalitet og forenkler validering, og minimaliserer på den måten risikoen for feil og reduserer behovet for ytterligere kvalitetskontroller.

 3. Standarder øker konkurranse ved å innføre rettferdige spilleregler. Standarder gir tilgang til avansert teknisk informasjon til en overkommelig pris. De reduserer variasjonen innen innsatsvarer, sprer teknisk kunnskap på en kostnadseffektiv måte og bygger tillit til nye markedsaktører.

 4. Standarder øker innovasjon ved å tilveiebringe en felles plattform som selskaper og organisasjoner kan bygge på, og reduserer dermed behovet for å gjenoppfinne eksisterende kunnskap. Dessuten er utviklingen av standarder innovasjonsdrivende i seg selv, ved at det bringer sammen eksperter og stimulerer til markedsdrevne løsninger.

 5. Standarder gir markedstilgang og fremmer på den måten internasjonal handel, ved å forsterke kompatibilitet, redusere transaksjonskostnader og signalisere kvalitet.
Standardisering tjener også andre formål, som for eksempel helse, sikkerhet, forbrukervern og miljøvern.
 
Regelverk som er utarbeidet med henvisning til standarder, er ofte mindre strenge. Ved å tilpasse seg etablerte standarder kan lovgiverne effektivt unngå overdrevne barrierer og ineffektivitet.
 
Standarder skaper vesentlige positive eksternaliteter og bør derfor oppmuntres.
 
Siden standarder skaper betydelige fordeler for kunder utover hva bedrifter belønnes for, er det mye som taler for at det nåværende nivået av standardisering er lavere enn optimalt. Myndigheter bør derfor støtte ytterligere standardisering, siden store makroøkonomiske fordeler ved standardisering kommer hele samfunnet til gode.

 

Les hele rapporten

Her kan du laste ned rapporten !Macroeconomic benefits of standardisation som PDF.

Last ned rapporten

Spørsmål og svar

Hvordan kan standardisering kobles til 25 prosent av produktivitetsveksten? Finn svaret på dette og mange andre spørsmål i vår Q&A (finnes bare på engelsk).

Gå til spørsmål og svar

Om rapporten

Rapporten er skrevet av Menon Economics på oppdrag for standardiseringsorganisasjonene Standard Norge, SIS i Sverige, Dansk Standard, SFS i Finland, islandske IST og nederlandske NEN.

Kontaktpersoner

 • Marit Sæter

  Marit Sæter

  Direktør Kommunikasjon 970 27 956
 • Ingvild Næss Stub

  Ingvild Næss Stub

  Direktør Internasjonale relasjoner og forretningsutvikling 920 14 897