Teknisk Spesifikasjon (Technical Specification/TS)

En Teknisk Spesifikasjon (TS) er et dokument som utvikles hurtigere enn en standard, men som vil kunne bli en standard på sikt.

Det kan være at innholdet fortsatt er under utvikling eller at man må avvente nytt lovverk før man utvikler en standard. En TS kan ikke være i konflikt med en europeisk standard.