Rettelsesblad (AC)

Dersom det er faglige eller språklige feil i en standard, kan det utgis et rettelsesblad/corrigendum (AC).

For eksempel fikk standarden NS 5814:2021 et rettelsesblad i 2023 som fikk betegnelsen NS 5814:2021/AC:2023. Slike rettelsesblad er tilgjengelig kostnadsfritt i nettbutikken. I visse tilfeller utgis det en ny utgave av standarden hvor rettelsene tas inn i innholdet. Slike dokumenter får betegnelsen +AC, som NS 5814:2021+AC:2023. Da blir tidligere versjon uten rettelsesblad tilbaketrukket (NS 5814:2021).

Hvordan finne rettelsesbladet

Selve rettelsesbladet er fremdeles tilgjengelig kostnadsfritt og finnes på det utgåtte produktet som fikk rettelsene. Hvis du for eksempel skal ha rettelsesbladet til NS 5814:2021, går du på det produktet og trykker på "Inkluderte rettelser og tillegg" og så "Åpne produkt" på rettelsesbladet som står der.

En standard utgitt på nytt med rettelsene bakt inn i dokumentet (konsolidert), som NS 5814:2021+AC:2023, vil normalt koste penger. Har du standarden i abonnement, har du alltid tilgang til siste gyldige versjon.

Les mer om abonnement