Internasjonalt datoformat

Hvordan bør datoer skrives slik at vi unngår misforståelser? NS-ISO 8601 beskriver en internasjonalt akseptert måte å skrive datoer og tid ved bruk av tall.

Kalender
Foto: Pixabay

Når datoer skrives med tall kan de tolkes på forskjellige måter. For eksempel kan 01.05.26 forstås som både 1. mai 2026 og 5. januar 2026. I Norge er vi vant til å leses datoer som "dag-måned-år", mens på engelsk er det vanlig å lese det som "måned-dag-år".

Personlig kan denne usikkerheten være svært frustrerende, i forretningssammenheng kan den være svært dyr. Når man organiserer møter og skal sikre leveringer, skrive kontrakter og kjøper flybilletter, kan det være vanskelig når datoen er uklar.

NS-ISO 8601 takler denne usikkerheten ved å gi en internasjonalt omforent måte å skrive datoer:

ÅÅÅÅ-MM-DD

For eksempel medfører det at 21. februar 2023 skrives som 2023-02-21.

I henhold til norsk skrivemåte er DD.MM.ÅÅÅÅ gjeldende skrivenorm, men det vises også til dette internasjonale datoformatet (se artikkel om dato på Språkrådets nettside).

Hva kan NS-ISO 8601 gjøre for meg?

NS-ISO 8601 kan brukes av alle som ønsker å bruke en standardisert måte å skrive dato og tid. Det hjelper for å fjerne usikkerhet og forvirring spesielt når man kommuniserer internasjonalt. Standarden viser hvordan følgende formater skal skrives: tillegg til dato viser også hvordan andre tall knyttet til tid, skrive:

  • Dato
  • Tidspunkt
  • Utvetydig klokkeslett (UTC)
  • Lokal tid i forhold til UTC
  • Dato og tid
  • Tidsintervaller