Standardiseringskurs introduksjon 2024

Her finner du heftet fra standardiseringskurs: introduksjon 2024

Bilde av mennesker i rommet under standardiseringskurs
Foto: Standard Norge

Takk for din deltakelse på standardiseringskurs!

Her finner du en digital versjon av heftet som ble brukt på kurset: Digitalt hefte