Portal for nasjonale adopsjoner av spesifikke harmoniserte europeiske standarder for europeisk offentlig tilgang

Gjennom denne portalen finner du nasjonale adopsjoner av spesifikke harmoniserte europeiske standarder som er gjort tilgjengelig for europeisk offentlighet (kun lesetilgang).

Offentliggjorte standarder

Se alle produkter
Informasjonsikon

Standarder er beskyttet av opphavsrett

Standarder, deres nasjonale adopsjoner og andre tekniske leveranser og publikasjoner fra CEN og CENELEC er dekket av og beskyttet av opphavsrett. Dette gjelder også europeiske harmoniserte standarder. Tilgang til nasjonale adopsjoner av harmoniserte europeiske standarder gis uten at det berører eksisterende regler om opphavsrett som begrenser en tredjeparts rett til å reprodusere eller utnytte standardene.

Les mer om opphavsrett fra CEN og CENELEC

Les mer om opphavsrett, bruk, kopiering og gjengivelse for Standard Norge