Portal for lesetilgang til nasjonale adopsjoner av spesifikke harmoniserte europeiske standarder for offentlig tilgang i Europa

Formålet med denne portalen er å gjøre innholdet av spesifikke harmoniserte europeiske standarder (nasjonal adopsjon) offentlig tilgjengelig i Europa. Den nåværende tilgangen til standardene er gitt under gjeldende juridiske rammer. Vennligst merk at disse rammene kan endres og kan påvirke din tilgang.

Offentlig tilgjengelige standarder

Se alle produkter
Informasjonsikon

Standarder er beskyttet av opphavsrett

Standarder, deres nasjonale adopsjoner og andre tekniske relaterte leveranser og publikasjoner fra CEN og CENELEC er dekket og beskyttet av opphavsrett. Dette gjelder også harmoniserte europeiske standarder.

Den nåværende tilgangen til nasjonale adopsjoner av harmoniserte europeiske standarder er gitt for direkte informasjon til den registrerte brukeren, kun i et format tilrettelagt for lesetilgang, uten noen rett til spesielt å laste ned, skrive ut, kommersialisere, reprodusere, tilgjengeliggjøre eller distribuere dokumentene på noen måte. Vi forbeholder oss alle rettigheter angående tekst- og datautvinning (data mining).

Slik tilgang er gitt uten at det berører noen eksisterende rettigheter til rettighetshaverne av disse dokumentene som herved holdes tilbake, og til noen regler om opphavsrett som begrenser en tredjeparts rett til å reprodusere eller utnytte standardene på noen måte. 

Ved å bruke portalen bekrefter du at du har lest ovenstående.

Les mer om opphavsrett fra CEN og CENELEC

Les mer om opphavsrett, bruk, kopiering og gjengivelse for Standard Norge