Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

FNs bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

I internasjonal sammenheng går 80 prosent av avløpsvannet rett tilbake til økosystemet uten å bli renset eller gjenbrukt. 40 prosent av verdens befolkning har ikke nok vann til å dekke sine behov.

Det finnes mange internasjonale standarder for vannforvaltning. Disse dekker et bredt spekter av områder, fra avløps- og kloakknettverk, til gjenbruk av vann, effektiv vanning, overvåking av vannfotavtrykk og tjenester knyttet til drikkevannsforsyning. Det finnes også standarder, som ISO 24518, som skal hjelpe lokalsamfunnene å forvalte drikkevanns- og avløpstjenestene ved en eventuell krise i vannforsyningen.

ISO 24521 er en praktisk veiledning i styring og vedlikehold av grunnleggende stedlige avløpstjenester for husholdninger. Den inneholder råd om opplæring av brukere og operatører, evaluering av risiko og utforming og bygging av grunnleggende stedlige avløpssystemer for husholdninger ved hjelp av alternativ teknologi som kan installeres av lokale ressurser.

Internasjonalt utvides også standardiseringsarbeidet sitt til nye områder, deriblant teknologi for neste generasjon toaletter, som kan brukes uavhengig av kloakknettet på steder uten tilgang til et pålitelig vann- og avløpssystem. En viktig standard på dette området er ISO 30500.

I Norge er vi heldige og har mye vann. 100 prosent av befolkningen har tilgang på rent og trygt drikkevann. Det finnes flere norske standarder for vannundersøkelser, blant annet NS 9433 og NS 9434.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.