Mål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

FNs bærekraftsmål 4: God utdanning

Som en anerkjennelse av at utdanning for alle er viktig har ISO utarbeidet NS-ISO 21001, den første standarden for ledelsessystemer for utdanning.

Målet med standarden er å forbedre prosesser og kvalitet i utdanningsinstitusjoner for bedre å kunne ivareta brukernes behov og forventninger.

I tillegg utvikler ISOs tekniske komité ISO/TC 232 standarder som spesifiserer kravene til opplæringstjenester utenfor det formelle utdanningssystemet. En av disse er ISO 29993, som dekker alle former for livslang læring, inkludert yrkesutdanning og kurs i bedriftene (både internt og med eksterne kursholdere).

Det finnes også en Norsk Standard, NS 4180 Metadata for læringsressurser, som legger til rette for søk og gjenfinning av ressurser, deling og utveksling av metadata om ressurser og tjenesteutvikling.

Relevante fagområder

  • Læringsteknologi

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.