Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om dokumentet er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard (eller utgitt dersom det er et annet dokument enn standard). Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike dokumentene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Nederst på siden kan du finne oversikten i en nedlastbar pdf-fil som inkluderer kontaktperson i Standard Norge per dokumentnummer. Du kan også kontakte oss via info@standard.no dersom du har spørsmål.

Oversikten oppdateres ca. en gang hvert kvartal.

Sist oppdatert: april 2023

Type dok

Dokumentnr

Dok. tittel

Under arbeid

Høring

(Planlagt)
Fastsatt

Kontaktperson

Bygger på standard

NA (ny)

NS-EN ISO 12696/NA

Katodisk beskyttelse av stål i betong

2022-08

2023-12

2024-04

Tøsse, Åsmund Eikeland

NS-EN ISO 12696

SN/TS 19100-1/NA

NA til Eurokode 10-1 - Glass - Grunnlag for prosjektering og materialer

2024-02

2025-06

2025-10

Abediy, Hakan

SN/TS 19100-1

NA (rev)

NA til NS-EN 16798-1

Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6

2019-02

2023-08

2023-12

Jacobsen, Per Aksel

NS-EN 16798-1

NA til NS-EN 16925:2018

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

2021-10

2023-08

2024-02

Arnkværn, Kristin

NS-EN 16925:2018

NS EN ISO 3766 NA

Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger

2019-09

2023-01

2023-04

Fahadi, Javad Sunde

NS EN ISO 3766

NS-EN 1991-1-1+NA

Laster - egenlast og nyttelast

2023-10

2024-06

2024-11

Meløysund Vivian

NS-EN 1991-1-1

NS-EN 1991-1-2 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann

2017-06

IR

2023-08

Meløysund Vivian

NS-EN 1991-1-2

NS-EN 1991-1-3/NA

Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1  Del 1-3  Almenne laster  Snølaster

2020-12

2023-08

2023-10

Meløysund Vivian

NS-EN 1991-1-3

NS-EN 1991-1-4 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster

2021-03

2023-08

2023-10

Meløysund Vivian

NS-EN 1991-1-4

NS-EN 1995-1-1 NA

Prosjektering av trekonstruksjoner

2019-05

2023-03

2023-12

Burkart, Hauke

NS-EN 1995-1-1

NS-EN 1995-2/NA

Trebruer

2022-10

2023-03

2023-07

Burkart, Hauke

NS-EN 1995-2

NS-EN 1996-1-1/NA

Eurokode 6 Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1:
Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

2022-08

2023-12

2024-05

Burgos, Dag

NS-EN 1996-1-1

NS (ny)

NS 6512

Faglig oppdatering av  vernepleiere

2023-02

2024-08

2025-01

Brunskog, Helena

 

NS 11251

Coaching: kompetanse for coach

2019-12

2022-10

2023-01

Oscar-Andersen Thomas

 

NS 11252

Coaching - krav til organer som sertifiserer coacher

2021-01

2023-10

2023-12

Oscar-Andersen Thomas

 

NS 11253

Coaching - krav til leveranse

2021-01

2023-05

2023-09

Oscar-Andersen Thomas

 

NS 11254

Coaching - krav til skoler

2021-01

 

 

Oscar-Andersen Thomas

 

NS 11041

Digitalisering og universell utforming - Inkluderende arbeidsliv

2022-09

2023-08

2023-12

Bryn, Rudolph (innleid)

 

NS 11042

Digitalisering og universell utforming- offentlige anskaffelser

2022-09

2023-08

2023-12

Bryn, Rudolph (innleid)

 

NS 3358

Helse- og omsorgstjenester — Unisexbukse med strikk og snor i linning

2022-06

2022-10

2023-08

Aarefjord, Hilde

 

NS 3457-6

Sonetyper

2021-06

2022-10

2023-10

Jensen, Stefan Bæk

 

NS 3467

Steg og leveranser i byggverkets livssyklus

2017-06

2022-03

2023-05

Fadler, Merete

 

NS 3691-1

Evaluering av returtre - Del 1: Terminologi og generelle regler

2022-09

2024-01

2024-08

Burkart, Hauke

 

NS 3691-2

Evaleruing av returtre - Del 2: Urenheter

2022-11

2024-01

2024-08

Burkart, Hauke

 

NS 3691-3

Evaluering av returtre . Del 3: Visuell styrkesortering

2022-10

2024-01

2024-08

Burkart, Hauke

 

NS 3846

Trær, verdisetting

2020-09

2023-02

2023-06

Wells Hanne Gjesteland

 

NS 3924

Branntekniske tegninger og planer for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler

2019-11

2023-08

2024-03

Fadler, Merete

 

NS 3962

Brannsikkerhet - Kontroll av prosjektunderlag og utførelse

2020-09

2023-08

2024-02

Arnkværn, Kristin

 

NS 5835

Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter

2019-09

2021-09

2023-03

Haukaas, Alexandra

 

NS 5840

Samfunnssikkerhet – Beredskapsanalyse og beredskapsvurdering

2021-08

2023-08

2023-10

Oscar-Andersen Thomas

 

NS 6420-3

Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester

2020-08

2024-03

2024-09

Sjølie, Hege

 

NS 6420-ZR

Renholdstjenester

2017-08

2019-06

se kommentar

Wells Hanne Gjesteland

 

NS 3369

Helse- og omsorgstjenester — Unisex operasjonskittel (scrub suit) rund hals med splitt

2022-06

2022-10

2023-06

Aarefjord, Hilde

 

NS 8179

Lydtekniske løsninger for universell utforming

2020-09

2022-11

2023-10

Turunen-Rindel, Iiris

 

NS 8360-3

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM

2019-03

2023-01

2023-08

Brunstad, Bjørn

 

NS 8360-4

Energiberegning

2019-03

2023-09

2024-04

Jensen, Stefan Bæk

 

NS 8408

Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

2019-09

2024-05

2024-12

Larmerud, Hilde

 

NS 8422

Alminnelige kontraktsbestemmelser for langvarige leie og driftskontrakter for bygg

2015-07

2023-10

2024-04

Larmerud, Hilde

 

NS 8448

Utleieavtaler for brakker og moduler

2020-10

2023-08

2024-01

Steen, Marius

 

NS 8449

Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter

2021-05

2023-11

2024-02

Steen, Marius

 

NS 6511

Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere

2021-09

2022-10

2023-03

Nygren, Marit

 

NS 8438

Alminnelig kontraktsbestemmelser for medisinskutstyr og laboratorieutstyr

2021-01

2023-06

2023-11

Hansen, Leif-Ove

 

NS 9414

Håndteringsfri lusetelling i akvakultur

2023-01

2024-12

2025-09

Haugen, Camilla

 

NS (rev)

NS 11005

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

2021-08

2024-06

2025-03

Fadler, Merete

 

NS 3031

Bygningers energiytelse

2023-04

2024-01

2024-06

Prehn-Sletten Ståle

 

NS 3041

UU Revisjon av skilt NS 3041

2019-02

2023-06

2025-06

Fadler, Merete

 

NS 3361

Helsevesen - Helsetekstiler - Unisex kittel

2019-11

2021-05

2022-01

Aarefjord, Hilde

 

NS 3420 - L

Betongarbeider

2023-05

2025-01

2025-05

Bjerke, Anders Hella

 

NS 3420-1

Fellesbestemmelser

2021-02

2023-03

2023-11

Hamre Dag

 

NS 3420-GB

Grunnforsterkning

2014-03

2022-09

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-GE

Boring i berg og løsmasser

2016-01

2023-06

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-GH

Støttekonstruksjoner

2016-01

2023-06

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-GK

Peler

2015-01

2022-06

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-GM

Brønner

2015-01

2023-06

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-GQ

Injeksjonsarbeider

2016-01

2023-06

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-GS

Berg- og løsmasseforankringer

2022-01

IR

2023-11

Lund, Morten (innleid)

 

NS 3420-GU

Geosynteter

2022-01

IR

2023-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-J

Dekke og banearbeider

2022-03

2025-01

2025-11

Larsen, Tom Erik

 

NS 3420-N

Murarbeider

2022-10

2024-03

2024-11

Hamre Dag

 

NS 3420-Q

Tømrerarbeider

2023-09

2025-04

2025-11

Hamre Dag

 

NS 3420-V

Ventilasjonsinstallasjoner

2020-11

2024-03

2024-11

Hamre Dag

 

NS 3454

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

2021-10

 

2023-08

Thormodsdottir, Sigridur

 

NS 3456

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2019-09

2021-11

2022-07

Brunstad, Bjørn

 

NS 3459

Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg

2019-01

2021-09

2023-05

Fadler, Merete

 

NS 3461

Geometriske toleranser i bygningsindustrien

2021-06

2023-06

2023-11

Hamre Dag

 

NS 3466

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

2021-08

2024-01

2025-03

Fadler, Merete

 

NS 3576-2

Armeringsstål- Mål og egenskaper, del 2 Kamstål B 500NB

2022-03

2024-05

2024-11

Fahadi, Javad Sunde

 

NS 3576-3

Armeringsstål Mål og egenskaper

2022-03

2024-05

2024-11

Fahadi, Javad Sunde

 

NS 3600

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

2022-10

2023-09

2024-06

Murvold, Merete Holmen

 

NS 3901

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

2021-11

2024-05

2024-12

Grimsrud, Jack

 

NS 3940

Areal- og volumberegninger av bygninger

2017-03

2022-09

2023-09

Aasness Lars Ottar (innleid)

 

NS 3960

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

2022-08

2024-05

2024-12

Arnkværn, Kristin

 

NS 3961

Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

2021-05

2023-07

2024-03

Arnkværn, Kristin

 

NS 4102

Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling

2020-02

2023-01

2023-07

Petersen, Per-Kristian (innleid)

 

NS 5830

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Terminologi

2021-05

 

2023-06

Haukaas, Alexandra

 

NS 5831

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Krav til sikringsrisikostyring

2021-06

 

2023-06

Haukaas, Alexandra

 

NS 5833

Verifisering  av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger

2020-03

2021-12

2022-11

Haukaas, Alexandra

 

NS 6450

Idriftssettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

2022-09

2024-04

2024-09

Jacobsen, Per Aksel

 

NS 8141-3


Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

2022-11

2023-12

2024-06

Turunen-Rindel, Iiris

 

NS 8178

Akustiske kriterier for fremføringslokaler til musikkutøvelse

2022-04

2022-12

2023-07

Turunen-Rindel, Iiris

 

NS 8360-1

Bim objekter - Del 1

2022-03

2022-10

2023-06

Jensen, Stefan Bæk

 

NS 8401/8402

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

2021-10

2024-03

2024-10

Steen, Marius

 

NS 8409

Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer

2021-04

2023-10

2024-03

Hagberg, Marthe Flaskerud

 

NS 3383

Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk

2020-01

2021-05

2021-12

Aarefjord, Hilde

 

NS 9416

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

2023-09

2024-12

2025-03

Meløysund Vivian

 

NS3457-3

Bygningstyper

2023-01

2024-01

2024-04

Oscar-Andersen Thomas

 

NS 3468

Grove steinmaterialer

2023-02

2023-07

2024-03

Murvold, Merete Holmen

 

NS 3420-GS

Berg- og løsmasseforankringer

2022-01

2024-06

2024-11

Lund, Morten (innleid)

 

Teknisk
spesifikasjon

SN/TS 3770

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

2021-01

2023-04

2023-06

Solnørdal, Anna

 

SN/TS 3807

Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

2017-08

2019-11

2023-02

Jacobsen, Per Aksel

 

Norsk Hurtig-
spesifikasjon

NSPEK 10503

Nortsk spesifikasjon av førstehjelp i Industri

2022-06

2022-10

2022-12

Oscar-Andersen Thomas

 

NSPEK 10504

Nspek førstehjelp Transport

2022-06

2022-11

2022-12

Oscar-Andersen Thomas

 

NSPEK 10506

Nspek 1.hjelp  Akvakultur

2022-06

2022-11

2022-12

Oscar-Andersen Thomas

 

NSPEK10502

Norsk spesifikasjon av Førstehjelp i Bygg og anlegg

2021-12

2022-10

2022-12

Oscar-Andersen Thomas

 

NSPEK10505

Nspek 1.hjelp  Skogbruk/Landbruk

2022-06

2022-11

2022-11

Oscar-Andersen Thomas

 

Teknisk
rapport

SN/TR 6451

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

2022-03

IR

2023-02

Jacobsen, Per Aksel

 

Veiledning

NS 3457-7/G1

Veiledning til NS 3457-7

2022-10

2023-02

2023-06

Jensen, Stefan Bæk

 

NS 8360-1/G1

Veiledning til NS 8360-1

2022-04

 

2023-06

Jensen, Stefan Bæk

 

Veiledning til NS 8141

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141 (Del 1:2012+A1, NS 8141-2:2013, Del 3:2014) Revidert P-741.

2022-04

IR

2023-06

Turunen-Rindel, Iiris

 

Veiledning til NS-EN 14351-1. P-XXX

Dokumentasjon og klassifisering av vinduer, ytterdører og takvinduer i Norge

2021-03

IR

2023-10

Aasness Lars Ottar (innleid)

 

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard
NS = Norsk Standard

Ettersom det kan skje mange utforutsette problemstillinger i løpet av en standardiseringsprosjekt, tar vi forbehold om at det kan være avvik fra denne oversikten.

Fil til nedlasting

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard per april 2023 (pdf-fil)