Standarder på høring

Dette er en gratis tjeneste som gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode), og få varsling per e-post når en standard er lagt ut på høring.

I systemet får du tilgang til høringsforslaget (standard-teksten) på skjermen og du kan skrive inn dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Det er også mulig å laste ned pdf av høringsforslaget. Merk at dette er et forslag og at det er stor sannsynlighet for at det blir gjort endringer før endelig standard kan gis ut. Et høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument.

Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

For å få tilgang til høringsforslag kreves det at du er innlogget. Det er felles innlogging som i nettbutikken. Dette kan medføre at du får opp tekst ved registrering som kan indikere kostnader, men "Standarder på høring" er en gratis tjeneste.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

Nasjonale (norskutarbeidede) standarder på høring

Alle nasjonale standarder på høring har "prNS" som kjennetegn. For tiden kan du kommentere på følgende nasjonale standarder:

Dokument Høringsfrist
prNS 8178 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring 2023-02-15
prNS 3420-1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 1: Fellesbestemmelser 2023-02-15
prBYGGBLANKETT 3462 Bustadoppføringslova — Kontrakt om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring 2023-03-20
prSN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder 2023-04-05
prNS 8438 Alminnelige kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr 2023-04-05

NORSOK-standarder

Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petroleumsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se eventuelle høringsforslag. 

Sist oppdatert: 2023-02-01