Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

Standarder på høring

Denne tjenesten gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode). Når et forslag til standard innenfor et emne du har valgt, kommer på høring, får du en automatisk varsling per e-post. E-postmeldingen inneholder en direktelink til det aktuelle høringsforslaget.

Systemet gir tilgang til standard-teksten på skjermen og du kan skrive inn høringskommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

Høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Det er gratis å laste ned høringsforslag i PDF, men det krever at du er innlogget. Det er samme innlogging som i nettbutikken.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

Nasjonale (norskutarbeidede) standarder på høring

Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter har "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonale standarder på høring:

Dokument Høringsfrist
Byggblankett 3426 A Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2G. 2021-06-16
Byggblankett 3426 B Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2G. 2021-06-16
prNS 8141-4:2021 - Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 4: Retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart 2021-06-21
prNS 3420-SL:2021 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del SL: Undertak og taktekning 2021-06-30
prNS 3420-SH:2021 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del SH: Passiv brannbeskyttelse 2021-06-30
prNS 3420-SF:2021 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del SF: Tetting 2021-06-30
prNS 3420-F:2021 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del F: Grunnarbeider - Del 1 2021-06-30
prNS 3420-SB:2021 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del SB: Isolering 2021-07-01

Nye prosjekter

Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

Arbeidsprogram for Norsk Standard

Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre). Oversikten viser om standarden er under arbeid, om den er på høring (med høringfrist) eller om det er en ferdig standard.

Nye prosjekter, standarder og tilbaketrekkinger

Informasjon om forslag til nye standardiseringsprosjekter, nye standarder og tilbaketrukne standarder.

NORSOK-standarder

Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petroleumsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se ev. høringsforslag. 

Sist oppdatert: 2021-06-07