Maria Langenes Martinsen

Maria tar en master i kunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU. Hun hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2018.

Maria Martinsen holder en klokke
Foto: Standard Norge

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært kjempespennende og utfordrende å jobbe i Standard Norge. Jeg er ekstremt takknemlig for å ha fått denne erfaringen, og virkelig begi meg ut på interessante og vanskelige oppgaver. De ansatte på huset har tatt veldig godt imot oss sommerstudenter, og jeg har følt meg velkommen og ivaretatt.

- Hva har vært mest positivt?
- Alt i alt har oppholdet vært utelukkende positivt. Jeg har lært en hel masse og sitter igjen med mange erfaringer som er gull verdt senere i arbeidslivet. Det jeg har jobbet med har hatt relevans for det jeg tidligere har studert, både sosiologi og psykologi, og masteren jeg nå tar i kunnskap, teknologi og samfunn. Å se nytten av det jeg har lært på universitetet har gitt meg mye motivasjon i jobben i Standard Norge.

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Jeg har trivdes svært godt med å fordype meg i det jeg har jobbet med på egenhånd, da dette er en arbeidsmetode som fungerer for meg. Jeg trives imidlertid også veldig godt med å samarbeide med andre i et prosjekt, så det ville vært positivt om det ble mer tid til det.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg hadde en forelesning om standardisering i et emne på masteren jeg går, og lærte dermed litt om Standard Norge. Jeg gjorde litt research om dette på egenhånd, og kom på den måten over sommerjobben.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Jeg har lært at å utvikle standarder tar veldig lang tid, og det er mange komitéer med eksperter fra ulike fagområder som jobber sammen. Mange av standardene jeg har kommet over er i form av tekniske spesifikasjoner med avanserte fagterminologier, og det har vært spennende å se hvor mye arbeid som faktisk ligger i å utvikle standarder. Jeg har også lært at standarder er så å si overalt, og jeg ser nå standarder rundt meg hvor enn jeg er.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Det kunne jeg så absolutt tenkt meg! Standardisering bidrar blant annet til konsensus mellom ulike aktører og teknologiske løsninger, noe som er høyst relevant for min master.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Om du vil ha utfordrende og spennende arbeidsoppgaver som krever mye av deg og din kunnskap, ikke nøl med å søke. Du kommer til å sitte igjen med et enormt læringsutbytte og mange gode erfaringer.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Jeg har kun lært litt om standardiseringens nytte i samfunnet, men vi bruker ikke standarder i studiet. Jeg har likevel sett nytten av å bruke standarder, og hvordan dette som nevnt kan bidra til konsensus.

- Hva er din “favorittstandard”?
- Som nevnt ser jeg etter sommerjobben i Standard Norge, standarder over alt. Jeg var ikke klar over at rutetider, reiseplanlegger, billettinformasjon og sanntid på kollektivtransport var standarder. Sanntidsinformasjon har gjort reisehverdagen min mye bedre, ettersom jeg reiser mye kollektivt. Jeg vil derfor si min favorittstandard er SIRI (Standard Interface for Real-time Information), som er en standard for sanntid.