Mari Skoglund Godal

Mari er utdannet fysioterapeut og har nå gått videre på en mastergrad i industriell økologi ved NTNU for å kunne jobbe med å fremme helse og bærekraft i kombinasjon. Mari hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2019.

Studenten Mari Skoglund Godal inne med skistaver
Foto: Standard Norge

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Å jobbe i Standard Norge har vært både spennende, lærerikt og utfordrende. Det har vært veldig relevant for utdanningen min, samtidig som jeg har fått innblikk i og lært mye nytt. Kollegaene her er kjempehyggelige og har tatt oss studenter veldig godt imot.

- Hva har vært mest positivt?
- Jeg har satt stor pris på at arbeidsoppgavene var tilpasset utdanningen og interessene mine. Dermed fikk jeg bruke mye av det jeg allerede har lært på en mer virkelighetsnær og praktisk måte, samtidig som jeg kan ta med meg masse ny og relevant kunnskap og erfaring tilbake til studiene og etter hvert arbeidslivet. Det har også vært veldig positivt med stor fleksibilitet i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgaver, og ikke minst veldig hyggelige kollegaer!

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Jeg har generelt hatt en veldig bra opplevelse av sommerjobben, men det kunne gjerne vært litt mer sammenheng mellom studentarbeidsoppgavene og den daglige virksomheten slik at man hadde fått mer samhandling med kollegaer. Kunne også hatt tettere oppfølging underveis.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg hadde lært om standarder i forbindelse med studiene, visste derfor litt om standarder og at Standard Norge er ansvarlige for utvikling av slike i Norge. Jeg visste imidlertid ikke at standardiseringsarbeidet er så bredt.

Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Jeg har virkelig fått forståelse av at standarder er viktige innenfor så godt som alle fagområder og at det meste hadde blitt veldig tungvint uten dem. Jeg har også lært at det ligger mye arbeid i å utvikle en standard, og at det krever mye kunnskap om det aktuelle emnet.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Det kan absolutt tenkes, men jeg tror jeg i så fall bør opparbeide meg mer arbeidserfaring og kunnskap først.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Snakk med Standard Norge på karrieredager og messer om du har mulighet. Da får du mye god informasjon om både standardisering og om sommerjobben av både de som jobber i Standard Norge til vanlig, og av studenter som har hatt sommerjobb tidligere. Jeg anbefaler uansett å søke, ettersom det er veldig nyttig å kunne litt om standardisering uansett hva slags bransje man skal jobbe i senere.

Har du en “favorittstandard”?
- Jeg har lært om veldig mange nyttige standarder i løpet av sommeren, men om jeg skal velge én må jeg som langrennsløper si at den delen av NS 3420 som stiller krav til skianlegg, deriblant krav til bredden på skispor, er veldig nyttig.