Maren Evensen

Maren tar en master i energi og miljø, retning energiforsyning og klimatisering av bygningerkunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU i Trondheim. Hun hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2018.

Maren Evensen som holder et Lego-hus
Foto: Standard Norge

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært hyggelig og jeg har lært en hel del. Vi ble tatt godt imot da vi startet, og jeg kan mye mer om standardiseringsarbeid nå. Jeg opplevde også et inkluderende miljø både blant de ansatte og blant de andre sommervikarene.

- Hva har vært mest positivt?
- Det har vært lærerikt! Jeg har fått et godt innblikk i flere viktige temaer som er relevant for studieretningen min og for bransjen jeg mest sannsynlig ender opp med å jobbe for.

- Hva kunne Standard Norge gjort bedre?
- Jeg skulle gjerne ønske at det var litt mer samsvar mellom oppgavene hver av sommervikarene fikk innenfor Smarte Byer slik at vi kunne hatt en noe større grad teamarbeid.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste at Standard Norge lagde standarder, men jeg visste ikke noe omstandardiseringsprosessen eller om sammenhengen mellom NS, CEN og ISO. Fra studiet var jeg kjent med standardene NS 3031 og NS 3701.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Først og fremst har jeg lært at det finnes mange flere standarder enn jeg trodde! Jeg har også lært mer om hvorfor standarder er viktige og om standardiseringsprosessen.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Ja, det kunne jeg godt tenke meg.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Søk! Standard Norge jobber innenfor mange flere fagfelt enn man kanskje skulle tro, og det er muligheter for studenter innenfor mange ulike studieretninger.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Jeg har brukt noen standarder for energi i bygninger i forbindelse med gruppeprosjekter i enkelte fag på studiet. I tillegg refereres det noen ganger til ulike standarder i forelesningene.

- Har du studentabonnement?
- Jeg har ikke studentabonnement, men jeg får tilgang til å laste ned standarder gjennom NTNU sitt abonnement.

- Hva er din “favorittstandard”?
- Da må jeg si NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger. Jeg håper den vil bidra til at det bygges flere nullutslippsbygg i Norge.