Erlend Lunde Runestad

Erlend studerer ved NTNU og ta en master i materialteknologi. Han hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2019.

Erlend som holder en planke
Foto: Standard Norge

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Å jobbe for Standard Norge har vært stor mulighet for å arbeide med prosjekter av store proporsjoner, og stor betydning.

- Hva har vært mest positivt?
- Friheten. På Standard Norge fikk vi mulighet til å jobbe ganske fritt, både i forhold til arbeidstider og oppgavetolkning.

- Hva kunne vi gjort bedre?
- Kanskje mer veiledning til prosjektene. Den store friheten kan også virke litt skremmende når man står alene.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Veldig lite. Jeg hadde sett en standard før, men visste ikke hvordan en standard ble laget og Standard Norge sin spesifikke posisjon i prosessen.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Jeg har lært at det er en veldig demokratisk og åpen prosess, der alle interessenter kan bidra og gi innspill til hvordan standarden skal utformes. Jeg har også lært at standarder er nokså nært koblet til lovverket, siden standarder kan nevnes som krav i forskrifter.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Jeg tror jeg kanskje vil kunne bidra i komitéarbeid, som ansatt i industrien.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Ikke undervurder muligheten til å utøve en forskjell på lovverk og industri. Alt du trenger er et godt argument, og folk vil følge veien du viser.

- Bruker du standarder i dine studier?
- Indirekte. Materialteknologi berører veldig mye forskjellig, men for eksempel kvalitet av byggevarer er nært koblet til mitt fagfelt. Vi må alltid produsere materialer etter visse standarder, for å forbedre kvalitet og minske utslipp og kostnader.

- Har du en “favorittstandard”?
- Min favorittstandard er standarden for enkel ombruk av byggevarer, som var mitt forslag til standardiseringsarbeid, for å katalysere veksten av ombruksmarkedet i Norge.