Aurora Skarbøvig

Aurora studerer ved Copenhagen Business School og er i ferd med å ta en master i Business and Development Studies. Hun hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2019.

Aurora som holder et ark
Foto: Standard Norge

- Hvordan har det vært å jobbe hos oss?
- Å jobbe hos Standard Norge har vært veldig lærerikt og spennende. Arbeidsoppgavene har vært relevante for utdannelsen min, og jeg har fått bruke mye av det jeg allerede kan. Men jeg har også tilegnet meg store mengder ny kunnskap som jeg kan ta med meg videre. I tillegg føler man seg veldig inkludert og ivaretatt, og kollegaene er utrolig hyggelige. Totalt sett har det vært en utrolig fin, spennende og lærerik opplevelse!

- Hva har vært mest positivt?
- Fleksibiliteten, arbeidsoppgavene og kollegaene! Standard Norge har gitt sommerstudentene mye tillitt og fleksibilitet, og man er selv ansvarlig for egen timeplan og at arbeidsoppgavene blir utført. Jobben har vært faglig utfordrende og veldig spennende. Det har vært en fin balanse mellom å måtte ta egne avgjørelser og det å kunne få hjelp dersom man har behov for det. Det har alltid vært veldig gøy og hyggelig å komme på jobb, og det er noe jeg verdsetter høyt.

- Er det noe vi kunne gjort bedre?
- Her har jeg ikke så mye å komme med. Jeg syns Standard Norge har tatt oss veldig godt imot, og gjort det de kan med de ressursene som er tilgjengelige på sommeren for at vi får den veiledningen vi trenger. Det har vært vanskelig å få tak i eksterne personer grunnet ferieavvikling, men dette kan derimot ikke Standard Norge noe for.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg visste at Standard Norge er ansvarlig for standardisering i Norge, og at de samarbeider med andre organisasjoner med tanke på standardiseringsarbeid. Den dyptliggende forståelsen og innsikten jeg har nå har jeg derimot tilegnet meg i løpet av sommeren. Spesielt får man veldig god introduksjon til både Standard Norge, standarder og standardisering den første uken.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Etter en sommer her har jeg innsett hvor bredt standarder strekker seg, og hvor mye det innebærer. Det viktigste jeg har lært er vel at uten standarder hadde hverdagen min vært fryktelig klønete og komplisert. I tillegg har jeg forstått hvor viktige standarder er for innovasjon, utvikling og effektivitet, både nasjonalt og internasjonalt.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Ja, det er absolutt en mulighet. Standardisering er mye mer spennende enn det gir seg ut for, og jeg ser mange muligheter innenfor standardiseringensverden.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Send inn søknad!! Uansett hvilket fagområde du kommer fra vil du innse at det er relevant for standardisering og standarder. Standard Norge består av fagfolk fra alle områder, og oppgavene du får kommer til å være tilpasset utdannelsen og kunnskapen din. Denne erfaringen ville jeg ikke vært foruten!

- Har du noen “favorittstandard”?
- Det er vanskelig å velge en spesifikk standard, men jeg har virkelig fått bruk for standarder relatert til klassifisering i løpet av sommeren. Disse har gjort at jeg har spart mye tid og frustrasjon, og har virkelig bidratt til at jeg har kunnet bruke tiden min på mer effektive arbeidsoppgaver. Jeg syns også standarder knyttet til bærekraft er utrolig spennende!