Alexander Sasa Bjelanovic

Alexander studerer skogfag ved NMBU og har startet på sin masteroppgave. Han hadde sommerjobb i Standard Norge sommeren 2019

Studenten Alexander Sasa Bjelanovic holder en plante
Foto: Standard Norge

- Hvordan har det vært å jobbe i Standard Norge?
- Det har vært givende og utfordrende. Det har vært mye nytt å sette seg inn i, men det har gitt et verdifullt innblikk i omfanget av standardisering. Ellers har alle i Standard Norge være kjempehyggelige og veldig imøtekommende, noe som gjør at det blir en lav terskel for å spørre om hjelp når det er behov for det. Alt i alt har det vært en lærerik og veldig hyggelig opplevelse.

- Hva har vært mest positivt?
- Som tidligere nevnt, så er alle ansatte hjelpevillige og hyggelige. Dette, i kombinasjon med studierelevante arbeidsoppgaver har gjort hele oppholdet hos Standard Norge til en helhetlig positiv opplevelse.

- Hva kunne vi ha gjort bedre?
- Oppgavene har vært faglig relevante, men det har blitt en del arbeid på egenhånd. Dette er i seg selv en måte jeg liker å jobbe på, men det har kanskje litt litt i overkant i enkelte perioder. Å ha flere oppgaver hvor det kan være samarbeid med både andre studenter og ansatte er noe jeg har savnet.

- Hva visste du om Standard Norge før du begynte?
- Jeg hadde hørt om Standard Norge gjennom studiene, men visste lite om selve organisasjonen og måten det arbeides på.

- Hva har du lært om standarder og standardisering i løpet av arbeidsperioden?
- Enkelte deler av studiet mitt drives i stor grad av standarder og sertifiseringsordninger. Der har jeg fått vite om standarder, og masteroppgaven min vil være tett knyttet til en standard for testing av farlige stoffer som slippes til inneluft.

- Jeg hadde derimot ingen ideer om hvor stor standardiseringsverdenen er, og nå ser jeg standarder overalt. Det har vært en aha-opplevelse, og jeg har fått stor respekt for de som jobber med standardisering. Det er veldig mange som er involvert i arbeidet, og det er enormt mye kunnskap som ligger bak hver standard.

- Kunne du tenke deg å begynne med standardiseringen senere?
- Ja, det kan jeg godt tenke meg. Det er nok en fordel med bransjeerfaring først, men på litt lengre sikt kan jeg tenke meg å bidra til standardiseringsarbeidet. Det vil alltid være et behov for standarder, og det er et veldig givende arbeid med tanke på at man bidrar til utvikling av bærekraftige løsninger, jobber med miljøutfordringer og mange andre spennende temaer.

- Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb i Standard Norge?
- Det er egentlig bare å søke i vei. Standard Norge er en flott organisasjon å få arbeidserfaring i, med gode og relevante arbeidsoppgaver, et inkluderende arbeidsmiljø og veldig kunnskapsrike kollegaer.

- Har du en “favorittstandard”?
- Det er vanskelig å bare velge en, men ISO 14001 Miljøstyring er en utrolig viktig standard i forhold til FNs bærekraftsmål, og hjelper organisasjoner med å ta vare på miljøet ved å innføre miljø og bærekraft i aspekter av det de jobber med.