Masteroppgave

Standard Norge kan bistå som veiledere i masteroppgaver eller andre studentoppgaver i de fleste fag.

mann ved tastatur på kontorplass

Standard Norge er åpen for at prosjekt-, bachelor og masteroppgaver kan skrives hos oss, og vi kan tilby veiledning når det tas tak i problemstillinger som er relevante for oss. Aktuelle problemstillinger kan være:

  • Forholdet mellom innovasjon og standardisering
  • Forholdet mellom regelverk og standarder
  • Standardiseringens rolle i samfunnet
  • Økonomisk effekt av standardisering
  • Implementering av en standard og bruken av den

Er dette av interesse, ta kontakt med Standard Norge.