Standard Online og åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Standard Online arbeider med å identifisere og vurdere mulige negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i organisasjonens leverandørkjede.

Vi gjennomfører jevnlig leverandørevaluering og risikovurderinger, i tillegg til at vi utfører bakgrunnssjekk for å kunne avdekke mulige negative påvirkninger. Dersom det avdekkes negativ påvirkning starter vi dialog med den aktuelle leverandøren for å rette opp og bestemme tiltak som står i forhold til betydningen og omfanget av den negative påvirkningen.

Her kan du lese Standard Onlines redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Henvendelser til Standard Online angående informasjonsplikt og åpenhetsloven kan gjøres på e-post til HR@standard.no.

Du finner mer informasjon på Forbrukertilsynets nettside om åpenhetsloven. Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med åpenhetsloven.