Høring om rammedirektiv om avfall

Standard Norge gir innspill til å vurdere bruk av standarder som enten supplerer eller som erstatning for bruk av kriterier for når avfall opphører å være avfall i vårt høringssvar til Miljødirektoratet.

sett med søppelkasser for kildesortering av husholdningsavfall
Foto: Standard Norge

Les hele høringssvaret her: Nasjonal høring- forslag til revidert rammedirektiv om avfall

Sendt til Miljødirektoratet 20. september 2023.

Utdrag fra høringssvaret

Standard Norge foreslår å vurdere bruk av standarder som enten supplerer eller som erstatning for bruk av kriterier for når avfall opphører å være avfall

Standarder utvikles av aktørene i bransjen og vil være i samsvar med gjeldende europeisk regelverk.

Vi utreder for øyeblikket om det er interesse for å utvikle en norsk standard for gjennomføring av avfallsanalyser (plukkanalyser). En norsk standard vil kunne gi verdifulle innspill til en eventuell europeisk standard.