Innspill til 23/5569 natur- og klimaendringer

Forskningsresultater og ny kunnskap på natur- og klimaområdet kan gjennom standardisering effektivt komme hele samfunnet til gode og bidra til å nå de målene som samfunnet krever.

Bie på forglemmegei
Foto: Pixabay

Les hele innspillet her: Standard Norges svar - innspill til Stortingsmeliding 23/5569 natur- og klimamelidinger

Sendt til Klma- og miljødepartementet 5. februar 2024

Utdrag fra innspillet

For å oppnå samordning mellom kommuner og mellom kommuner og regionale og statlige forvaltningsorgan er det viktig å utforme en felles forståelse av regelverk, vektlegging og metodikk av ulike hensyn (klima, naturmangfold, samiske rettigheter, friluftsliv osv). Standardiseringsprosessen og standarder kan være et viktig tillegg eller alternativ til andre virkemidler og tiltak som statlige vurderinger, domstolsavgjørelser, statlige veiledere, opplæring og annen informasjon. Standardisering kan for eksempel brukes for å etablere sektorovergripende systemer for å beskrive og dokumentere arealtilstand og endringer innen tema der dette mangler eller er ufullstendig i dag.