Innspill til 2024/1464 arbeid med global avtale om plastforurensning

ISO-standarder er et verktøy for hvordan en global plastavtale kan overholdes i praksis. ISO-standarder holder høy faglig kvalitet, er forankret av berørte parter innen myndigheter, forskning, næringsliv og frivillige organisasjoner og dermed har større mulighet for aksept fra ulike deler av samfunnet. Standardiseringsprosessen sikrer at berørte parter ikke blir påført urimelige vilkår i en omstillingsprosess og letter dermed nødvendig omstilling.

En haug med plastikkbeger
Foto: Pixabay

Les hele høringssvaret her: Innspill til 2024/1464 arbeid med global avtale om plastforurensning

Utdrag fra høringsinnspillet

Standard Norge fremhever følgende områder der standarder kan være spesielt relevant i en global avtale om plastforurensning:

  • Materialgjenvinning av plast
  • Merking av kjemikalier og produkter for å sikre åpenhet (gjennomsiktighet)
  • End-of-life assessment
  • Horisontale standarder i en sirkulær økonomi
  • Reduksjon av plastforurensning fra fiskeri og akvakultur  

I tillegg utarbeider ISO standarder for bruk av terminologi, begrepsbruk og datadeling. Standard Norge anbefaler at eksisterende terminologistandarder benyttes som grunnlag for utarbeidelse av avtaleteksten.