Høring om evaluering av pandemihåndteringen

Standard Norge anbefaler at beredskapsmyndigheter sammen med Standard Norge vurderer hvordan standarder og andre standardiseringsprodukter kan være et hjelpemiddel i ulike krisesituasjoner.

To kolleger hilser med albuen
Foto: Istock

Les hele høringssvaret her: Standard Norges høringssvar NOU 2023-16 evaluering av pandemihåndteringen

Sendt til Justis- og beredskapsdepartementet 16. oktober 2023

Utdrag fra høringssvaret

Standard Norge arbeider med et prosjekt om bruk av symboler i kart som grunnlag for deling av situasjonsforståelse mellom ulike aktører. En del av dette er å markere et område slik at det er tydelig for brukere hvor grensene for eksempel for en evakueringssone går. Tilsvarende kan kartløsninger basert på slike standarder kommunisere ulike smittesoner eller geografisk utbredelse av tiltakssoner, slik at brukere kan får informasjon om hvilke regler som gjelder for der de befinner seg.  
 
Vi arbeider også med termer og begreper innenfor samfunnssikkerhet. Dette bidrar til å gi samme forståelse hos ulike aktører som deltar i håndtering av kriser. Også her vil prosjektet om å utvikle felles symboler i kartløsninger kunne tas i bruk i krisehåndteringsverktøy og gi raskere og bedre felles situasjonsforståelse mellom flere aktører.