Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Standard Norge anbefaler at standarder og standardisering legges til grunn for en nasjonal digitaliseringsstrategi. Standarder skaper tillit, åpenhet og adgang til plattformer for data- og informasjonsutveksling.

Hånd peker på on/off
Foto: Pixabay

Les hele høringsinnspillet her: Standard Norges innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi (pdf)

Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet 28. november 2023

Utdrag fra innspillet

To av de store hovedsatsingene i EU og Norge frem mot 2030 er å utnytte og styrke den digitale utvikling og det grønne skiftet. De to satsingene henger sammen og det grønne skiftet er avhengig av å ta i bruk nye digitale løsninger for å nå de målene som er satt.

Standarder bidrar til å fremme åpne løsninger som sikrer at ulike systemer enkelt kommuniserer og som gir adgang for ulike leverandører til et felles europeisk marked. Det grønne skifte og en sirkulær økonomi krever at informasjon enkelt gjøres tilgjengelig mellom ulike aktører i en verdisirkel. Standarder sikrer gjennomsiktighet og mulighet for å etterse systemer og informasjon.