Høring om endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven

Balanserte kontrakter stimulerer til flere kjøp av nye boliger, og standardisering er et viktig virkemiddel for å fremme og legge til rette for et levedyktig og seriøst boligmarked, skriver Standard Norge i høringssvaret til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nærbilde av armene til en person som skriver på et ark
Foto: Pixabay

Les hele høringssvaret her: Offentlig høring av forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller (pdf)

Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet 20. oktober 2023

Utdrag fra høringssvaret

Standard Norge lanserte en ny utgave av kontrakter mellom forbruker og entreprenør den 18. september 2023 og systemet for utfylling av blankettene som er videreutviklet og enklere å bruke enn tidligere.

Dette bidrar til at de fremforhandlede kontraktsvilkårene er balanserte og at begge parters interesser ivaretas. Det siste er et viktig poeng i utviklingen av nye boligmodeller og implementeringen av disse. Ensidig utviklede kontrakter kan bidra til en vanskeligere situasjon for en forbruker enn om en slik boligmodell ikke hadde eksistert.