Ansatte i standardiseringsavdelingene

Standardiseringsavdelingene våre er delt inn i flere team med ansvar for ulike fagområder.

Team byggteknikk og kontrakter har ansvaret for bl.a akustikk, støy, vibrasjoner,  NS 3420, brannsikkerhet, BIM, kontrakter og blanketter.

Team bærekraft og helse har ansvaret for bl.a helse, bærekraft, klima, miljø, landbruk, universell utforming, fiskeri og akvakultur.

Team energi og petroleum har ansvaret for bl.a energiledelse, petroleum bygningsenergi, klimagassberegning, mineralutvinning, lav-karbon og havenergi.

Team konstruksjoner og byggevarer har ansvaret for bl.a konstruksjonsteknikk, byggevarer, tekniske bygningsinstallasjoner og fasilitetsstyring (FM).

Team samferdsel, logistikk og digitalisering har ansvaret for bl.a IKT, digitalisering, samferdsel, ITS, logistikk, samfunnssikkerhet, sirkulær økonomi, styring, ledelse og cybersikkerhet.

Team byggteknikk og kontrakter

Team bærekraft og helse

Team energi og petroleum

Team konstruksjoner og byggevarer

Team samferdsel, logistikk og digitalisering