Javad Sunde Fahadi

– Miljøengasjementet mitt har vært der hele livet og nå får jeg brukt min interesse i praksis og brukt den til faktisk å gjøre en forskjell. Ved å hjelpe bedrifter med å spare energi får jeg bidratt mye mer til miljøarbeid enn jeg hadde gjort som privatperson.

Javad som holder en plante og en plugg
Foto: Standard Norge

Miljøvern i praksis 

– Jeg jobber med mye forskjellig. Mitt hovedfokus er på energi, klima og miljø. I tillegg jobber jeg litt med materialer, men det viktigste er arbeidet jeg holder på med innenfor energi.

Stolt over prosjektet

– Jeg har jobbet mye med standarden for energiledelsessystemer. Disse er nå ferdige, men vi har satt i gang et prosjekt for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med energiledelse. Målet med det prosjektet er å gå inn og få bedrifter til å energieffektivisere sin virksomhet. Det er bra for å spare energi, redusere utslipp, spare penger og få bedre miljøprofil. Jeg er veldig stolt over å få være med på det prosjektet. I de siste årene har jeg også engasjert meg i prosjekter knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS) og hydrogenteknologi.

Får gjøre en forskjell 

– Miljøengasjementet mitt har vært der hele livet og nå får jeg brukt min interesse i praksis og til faktisk å gjøre en forskjell. Ved å hjelpe bedrifter med å spare energi får jeg bidratt mye mer til miljøarbeid enn jeg hadde gjort som privatperson. Det er veldig givende og gjør at det føles som om jobben hver dag har mål og mening.

CO2-fangst og lagring 

– Jeg har også satt i gang en norsk standardiseringskomité innenfor CO2-fangst og lagring (CCS). Arbeidet er i regi av ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen). Dette er utrolig spennende og i starten brukte jeg mye tid på å etablere kontakter.

– Det er standarder som skal utvikles, og CCS er et felt som vi som industrinasjon kan mye om og har store interesser i at skal gå bra. Jeg regner med at interessen for standarder på dette området vil være stor her i Norge, så vi må satse på å være i førersetet når det gjelder utvikling av den.

Jobbe med fagfolk fra hele verden 


– I det internasjonale arbeidet er det med folk fra hele verden. Fra Norge deltar flere eksperter som samarbeider med tilsvarende fagfolk fra blant annet Storbritannia, Tyskland og Kina. Det er tre andre nasjoner som er veldig frampå i dette arbeidet.

Får dyrket interessene 


– Jeg har ikke jobbet så lenge med standardisering, men da jeg begynte her ble dette med CO2-fangst nevnt for meg og det fattet jeg øyeblikkelig interesse for. Dermed fikk jeg muligheten til å jobbe med saken, og det setter jeg stor pris på. Vi får generelt jobbe med veldig mange fagfelt og produkter, og det gjør at vi får dyrket våre interesser. Det er selvsagt avhengig av eget engasjement, men mitt inntrykk er at hvis du får markedsført ditt engasjement overfor din sjef, så får du jobbe med noe som er innenfor ditt interessefelt.

Ingeniører, lingvister, filosofer 


– Jeg synes arbeidet med standardisering er interessant fordi det er standarder som gjør at samfunnet fungerer bedre og mer strømlinjeformet. De bidrar til å effektivisere og harmonisere. Det er spennende å bidra til det.

– Det er mange kompetente og interessante folk som jobber her, både sivilingeniører, lingvister og til og med filosofer. Jeg gleder meg hver dag til givende samtaler i lunsjen og ved kaffeautomaten. Det er stor bredde blant kollegene, både med hensyn yrkesbakgrunn og kulturelt.

Ingen arbeidsdag lik den forrige 

– En vanlig arbeidsdag for meg består, som sikkert for mange andre også, av en god del e-postkorrespondanse og telefonsamtaler. Så blir det en del jobbing med bearbeiding av tekster til våre nettsider eller tekniske dokumenter. Etter hvert blir det også en del møter der vi går gjennom standarder og kommende arbeidsoppgaver.

– Jeg jobber innenfor flere områder og fagfelt, så det er variert og ingen dag er lik den forrige. For å passe til den typen jobb som jeg har, kommer det godt med å være en nysgjerrig og faglig interessert person. Da blir arbeidet desto mer givende. Samtidig er det bra å være god til å kommunisere både skriftlig og muntlig.

– Så må du helst være en god diplomat. For i komitémøtene skal alle medlemmene komme til orde, samtidig som det er din oppgave å bidra til at komiteen oppnår konsensus.

Javad er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk med spesialisering innenfor materialteknologi fra Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg. Før han begynte i Standard Norge har han jobbet i alt fra legemiddelbransjen til oljebransjen. Javad har også jobbet i Aker Kværner (nå kjent som Aker Solution) med utvikling av komposittmaterialer. I Standard Norge jobber Javad som prosjektleder.