Dette kan vi tilby

Standard Norge er en organisasjon med høy og bred kompetanse. Det er både spesialister og generalister blant medarbeiderne våre, og en rekke utdanningsretninger er representert.

Mennesker som sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Hos oss kan du bli en del av ulike ekspert- og fagmiljøer. Du kan holde deg oppdatert på de siste teknologiske nyvinninger og oppleve at forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye standarder.

Mange hos oss jobber som prosjektleder innenfor standardisering, men vi har også spennende oppgaver innenfor forretningsutvikling, markedsledelse (KAM-funksjon), kommunikasjon, HR, økonomi og administrasjon.

I standardiseringskomiteene våre deltar eksperter fra alle mulige fag- og samfunnsområder. Her samler vi den beste kunnskapen og de beste hodene, og det er attraktivt å delta. Som ansatt i Standard Norge får du tilgang til og blir en del av både nasjonale og internasjonale fagnettverk. Møtene i internasjonale komiteer og grupper foregår over hele verden.

Standard Norge holder til i moderne lokaler på Lilleaker/Lysaker i Oslo. Det er kun noen meters gange til et av Norges mest sentrale knutepunkt for kollektivtrafikk, Lysaker stasjon.

Lokalene våre

I byggets 3. etasje har vi en kantine som er subsidiert av bedriften og i underetasjen er det garasje med noen egne parkeringsplasser for Standard Norges ansatte. Sykling til jobben er populært, og det er både sykkelparkering, treningsrom, garderober og dusj i bygget.

Personalordninger

Standard Norge tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi har bedriftshelseordning, og alle ansatte blir innkalt til årlig undersøkelse. I tillegg er vi med i ordningen om “et inkluderende arbeidsliv” (IA).

Standard Norge har en personalforening som er ansvarlig for flere sosiale arrangementer årlig som skidag, sommerfest og julebord. I tillegg har vi felles treningsaktiviteter. Vi har også en egen kunstutstilling, kuratert av Kunst på arbeidsplassen.

Vi har fleksitid med kjernetid fra kl. 0900 til 1500, og sommertid fra 1. juni til 31. august. Når det er sommertid, varer arbeidsdagen i 6,5 i stedet for 7,5 timer. Vi tar fri i romjulen og i påskeuken, noe som faktisk utgjør en ekstra ferieuke i tillegg til de avtalte fem uker.

Livsfaseorientert personalpolitikk

Standard Norge har en livsfaseorientert personalpolitikk, og vi legger vekt på å tilpasse arbeidsforholdene til behovene medarbeiderne har i ulike faser av livet. Vi er opptatt av å legge til rette både for småbarnsforeldre i en travel hverdag, medarbeidere som må ta seg av foreldre som trenger omsorg, og eldre arbeidstakere med verdifull erfaring som for eksempel ønsker å jobbe litt redusert. 

Med moderne teknologi kan deler av arbeidet utføres hvor som helst. Vi ønsker å være fleksible samtidig som vi er opptatt av å bygge organisasjonskultur i de moderne kontorlokalene våre.

Standard Norge er tilknyttet NHO gjennom Abelia, og vi har to fagforeninger: Tekna og Negotia. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, og lønnsforhandlinger føres hvert år. Vi gjennomfører jevnlige medarbeiderundersøkelser.

Alle prosjektlederne våre har nye (under tre år) bærbare PCer og mobiltelefon dekket av arbeidsgiver gjennom bedriftsabonnement. Vi har dessuten moderne IT-systemer som sikrer kvalitet i det arbeidet vi utfører og forenkler arbeidsprosessene våre.

Opplæring og kompetanseutvikling

Det er bare vi i Standard Norge som kan utarbeide Norsk Standard, og det er viktig at medarbeiderne våre kjenner til og forstår den prosessen som ligger bak en standard. Derfor tilbyr vi alle nyansatte et eget opplæringsprogram, 12 temamoduler, som vi har god erfaring med. 

Kompetanseplaner

Vi arbeider systematisk med kompetanseplaner for å sikre faglig utvikling av medarbeiderne i Standard Norge. Innspill fra medarbeidersamtaler går inn i årlige handlingsplaner for kompetanse, og vi har eksempelvis gjennomført kurs i engelsk, retorikk og gruppedynamikk på bakgrunn av dette.

Innholdet i denne artikkelen gjelder standardiseringsorganisasjonen Standard Norge.