Revidert versjon av NORSOK Z-008 er på høring

NORSOK Z-008 Risikobasert vedlikehold og konsekvensklassifisering har gjennomgått en systematisk revisjon, inkludert endringer og tillegg i teksten, for å sikre kvaliteten og relevansen av standarden. Industrien inviteres herved til å gjennomgå forslaget til ny standard

Publisert
Okjeplattfrom til sjøs i solnedgang
Foto: Pexels

NORSOK Z-008:2024 erstatter NORSOK Z-008:2017. De viktigste endringene siden forrige utgave er forenklede beskrivelser angående teknisk sikkerhet, oppdatert informasjon, tillegg av et vedlegg om klimaendringer og underpunkter om kvalitetssikring og additiv produksjon, samt forbedret konsistens i standarden. Dette for å forbedre kvaliteten og sikre relevansen av standarden. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding i høringsportalen:

https://kommentere.standard.no/nb/enquiry/613dc87b-cea0-43c6-7c34-08dc74e53837

Frist: 2024-07-10.

Omfanget av standarden er inkludert nedenfor:

Omfanget av NORSOK Z-008:2024:

Dette dokumentet er anvendelig for forberedelse og optimalisering av vedlikeholdsaktiviteter for alle anleggssystemer og enheter. Prinsippene for konsekvensklassifisering og prosessen for valg av vedlikeholdsoppgaver gjelder for alle typer enheter og for alle typer feiltyper og feilmekanismer som dekkes av dette dokumentet. For noen typer enheter er det typisk å utføre andre spesifikke analyser for å identifisere feilkarakteristikker, feilkategorier og avbøtende oppgaver. Dette inkluderer blant annet bærende konstruksjoner, statisk trykkutstyr, stigerør og rørledninger.
Dette dokumentet er utviklet med tanke på olje- og gassindustrien, men prinsippene i det kan brukes i alle industrier, inkludert produksjons- eller prosessanlegg, skip eller maritime anlegg og energianlegg eller installasjoner.
Dette dokumentet dekker:

 • definisjon av relevant nomenklatur;
 • kort beskrivelse av hovedarbeidsflyt knyttet til vedlikehold og hvilke elementer dette typisk innebærer;
 • definisjon av risikomodell og konsekvensklasser for feil;
 • retningslinjer for konsekvensklassifisering, inkludert:
    • funksjonell oppdeling av anlegg og anleggssystemer i MFs og SFs;
    • identifikasjon av MF- og SF-redundans;
    • vurdering av konsekvensene av tap av MFsog SFs;
    • tildeling av utstyr til SF-er og tilhørende konsekvensklasser.
 • beskrivelse av hvordan man etablerer et innledende vedlikeholdsprogram, og hvordan man oppdaterer et eksisterende program;
 • beskrivelse av hvordan man bruker klassifiseringen i kombinasjon med sannsynlighet for beslutningstaking knyttet til prioritering av arbeidsordrer og håndtering av reservedeler.

 

For ytterligere spørsmål ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Cecilie Skiple