Standard Norge inviterer til oppstartsmøte om fiberpolymerkompositt (FRP)

Bruken av fiberpolymerkompositt (FRP) har økt både i Norge og Europa. FRP-konstruksjoner er komplekse og dermed er det nødvendig å utvikle en europeisk standard for prosjektering av konstruksjoner av fiberpolymerkompositt. Vi vil nå opprette en nasjonal komité for FRP, og inviterer norske interessenter til å delta.

Publisert

I november 2022 ble en teknisk spesifikasjon på FRP-konstruksjoner publisert, CEN/TS 19101:2022 Design of fibre-polymer composite structures. Denne danner grunnlaget for de framtidige publiserte Eurokodene. Den tekniske spesifikasjonen forutsetter bruk av en rekke parametere som skal fastsettes nasjonalt i et eget norsk nasjonalt tillegg. Hovedmålet med komiteen er å lage disse nasjonale tilleggene. I tillegg skal komiteen bidra til at norsk kompetanse og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for FRP-konstruksjoner. Komiteen skal også kunne bidra til økt utvikling og deling av nasjonal kompetanse, både i næringsliv og akademia. Regler for prosjektering av ulike typer FRP-konstruksjoner kan bidra til økt og mer innovativ bruk.

Vi inviterer alle interessenter til å engasjere seg i arbidet og være med i den norske komiteen. I den anledning skal det være et oppstartmøte om FRP-konstruksjoner 12. juni 1000 - 1200 via Teams.

Hensikten med møtet er å presentere generell informasjon om standardiseringsprosessen, statusen på prosjektet i dag, planen videre, og diskutere mandatet til komiteen og finansering.

Er du interessert i å delta i komiteen og/eller delta på oppstartsmøte, ber vi deg melde din interesse til oss.

Kontaktpersonen er Standard Norges prosjektleder Hakan Abediy, (+47 97895581)