Ny utgave av NEK 420B for klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

NEK lanserte nylig en ny utgave av NEK 420B. NEK 420B er en del av NEK 420 som er en standardserie som omhandler elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. NEK 420B omhandler prosjektering, valg av utstyr og utførelse.

Publisert

En viktig endring i den nye utgaven er at teknisk innhold kan leses både på engelsk og norsk i to kolonner. Kolonneformatet gir leseren anledning til å lese den originale IEC-teksten i venstre kolonne og den norske oversettelsen i høyre. Dette gir lesere med ulike språkpreferanser anledning til å benytte samme publikasjon. Samtidig hjelper det med tolkningsspørsmål.

NEK 420B er en samling av to standarder:

  • EN/IEC 60079-10-1: Områdeklassifisering – eksplosive gassatmosfærer. Standarden omhandler klassifisering av områder der det kan oppstå brannfarlig gass eller damp, og kan brukes som grunnlag for riktig design, konstruksjon, drift og vedlikehold av utstyr som brukes i eksplosjonsfarlige områder.
  • EN/IEC 60079-10-2: Områdeklassifisering – eksplosive støvatmosfærer. Denne standarden gjelder ikke der en fare kan oppstå på grunn av tilstedeværelsen av brennbar gass eller damp, men prinsippene kan brukes i vurderingen av en hybrid blanding (se også IEC 60079-10-1).

NEK 420B er viktig for å sikre sikkerheten til elektriske installasjoner i eksplosive omgivelser. Den gir klare retningslinjer for å klassifisere områder og velge passende utstyr for å hindre eksplosjoner, som kan ha katastrofale konsekvenser. Standarden er derfor nyttig for fagpersoner som jobber i bransjer som olje og gass, kjemisk prosessering og gruvedrift.

Les mer NEK 420 på fagsiden

 

Relevante standarder

Se alle produkter