Ny standard for klassifisering av sonetyper i NS 3457-serien

NS 3457-6 angir klassifikasjon av sonetyper i bygninger og tilhørende uteområder. Den gir også veiledning på bruk av IFC for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Publisert
Bygging av Munch museet
Foto: Standard Norge

Klassifikasjonsstandarder hjelper brukere med å holde struktur på informasjon. Ved bruk av felles klassifikasjonsstandarder blir det lettere å identifisere og gjenbruke data. Det finnes klassifikasjonsstandarder for bygningstyper, romtyper, bygningsdeler, komponenter og systemer. Nå er det også nylig publisert en klassifikasjonsstandard for sonetyper, NS 3457-6 Klassifikasjon av byggverk — Del 6: Sonetyper.

Sonetypetabellen i NS 3457-6 inneholder en kode på opptil tre bokstaver som angir en sone. Tabellen inneholder referanser til sonenes bruk i lover, forskrifter og andre standarder. Tabellen inneholder også forslag til navngiving av soner i IFC 4. Det er vist eksempler på soner i tabellen under.

Tabell 1 – Eksempler på innhold i sonetypetabellen for predefinerte typer og underinndeling

Kode Sone IFC 4 IfcSpatialZone.PredefinedType IFC 4 IfcSpatialZone.ObjectType
JA Brannsone FIRESAFETY  
JBA Renrom GMP klasse A USERDEFINED CLEANROOM_GMP_CLASS_A
JAB Branncelle FIRESAFETY FIRECELL

Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, eller vil du delta i revisjonsarbeidet, kan du kontakte Bjørn Brunstad eller Stefan Bæk Jensen i Standard Norge.