Ny NORSOK WA-Z-020 3D CAD godkjent

NORSOK WA-Z-020 er utviklet for å skape enighet om 3D modellkrav i energibransjen slik at selskapene kan gå bort fra sine egne krav. Standard Norge inviterte til frokostmøte 10. januar hvor det nye dokumentet ble gjennomgått og godkjent for utgivelse.

Publisert
Tegning av rør
Foto: Shutterstock

Målet med frokostmøtet var å sikre at alle brukerne av dokumentet har en forståelse av krav og anbefalinger. Representanter fra ekspertgruppen ga en kort orientering om innholdet i dokumentet som er et «workshop agreement»-dokument (Workshop Agreement på engelsk).

Workshopavtaler utvikles etter en litt annen prosedyre enn standarder, og derfor ble det også lagt fram for godkjenning for utgivelse på møtet. NORSOK WA-Z-020 ble godkjent og ingen hadde innvendinger mot utgivelse.

Etter at det nå er godkjent vil det ta noe tid før det blir formelt tilgjengelig. Det skyldes at dokumentet skal gjennom noen formelle prosesser før det kan kan legges ut i nettbutikken. WA-Z-020 vil for øvrig bli gratis tilgjengelig for nedlasting.

Presentasjoner


Introduksjon til NORSOK WA-Z-020
Inghild Kaarstad, Standard Norge


Dokumentets innhold og hensikt
Terje Maanum, revisjonsleder


NORSOK WA-Z-020 i en større sammenheng
Bjørn Berli, leder av ekspertgruppen


Godkjenning av NORSOK WA-Z-020
Inghild Kaarstad, Standard Norge


Her kan du laste ned en samlet presentasjon med alle innleggene som ble holdt.
Det ble ikke gjort opptak av frokostmøtet.

Kontaktinformasjon


Dersom du har spørsmål til dette dokumentet eller ønsker å komme med andre henvendelser knyttet til vår aktivitet innenfor energi og petroleum, kan du kontakte oss på petroleum@standard.no.