Ny Norsk Standard for energiberegning med BIM på høring

Den nye standarden for energiberegning av bygninger, NS 8360-4, er på høring fram til 19. februar.

Publisert
Bolig med stor vinduer og flatt tak
Foto: Unsplash

Standarden angir krav til digitale modeller (IFC), for å understøtte sømløs prosjektering av bygninger, beregning av energi, termisk inneklima, varmebehov, kjølebehov og dagslys ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Innhold i standarden

Energiberegninger spiller en kritisk rolle i å oppfylle miljømål og å standardisere energieffektivitet i bygg.

NS 8360-4 BIM-objekter for byggverk - Del 4: Energiberegninger med BIM, stiller tydelige krav til innhold i IFC-modellene, som innhold om byggets ytelse. Standarden stiller også krav til at innholdet skal implementeres tidlig i designfasen, slik at energirådgivere kan estimere bygningens energibehov så tidlig som mulig. Dette gjør det mulig å ta kvalifiserte designvalg tidlig i prosessen. 

Tydelige krav bidrar også til mindre dobbeltarbeid ettersom modellene kan gjenbrukes til ulike behov. 

Standarden spesifiserer prosessen for utveksling og validering av digitale modeller mellom bestiller, arkitektfaget og energirådgiver. I tillegg beskriver den hvordan beregningsresultatene ivaretas inn i driftsfasen, noe som bidrar til en sømløs integrasjon av energiberegninger i hele livssyklusen til et bygg, fra planlegging til drift. 

Komiteen bak standarden

Standarden som nå er på høring er utarbeidet av komiteen SN/K 380, som blant annet består av energirådgivere, arkitekter, byggherrer, utførende og bygningsforvaltere.

Dersom du har spørsmål om dette arbeidet, ta gjerne kontakt med Standard Norges prosjektleder, Stefan Bæk Jensen.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese igjennom høringsforslaget i vårt høringssystem hvor det benevnes prNS 8360-4. Der kan du skrive dine kommentarer og gi forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 19. februar 2024.

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet, nederst på denne siden. Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslaget prNS 8360-4

Les mer om andre standarder i samme produktserie her