Ny EU-strategi med høye ambisjoner for standardisering

Europakommisjonen har lansert en ny strategi for standardisering. – EU viser at de forstår at standarder er et fundament for videre utvikling og vekst, fastslår administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, og Leif T. Aanensen, administrerende direktør i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Publisert

EU ønsker at standardisering skal være en drivkraft for industrialisering og europeisk konkurransekraft. Det krever at europeiske bedrifter, forskere og sivilsamfunn deltar aktivt i utviklingen av standarder både i Europa og globalt.

– Jeg er glad for at EU viser at de forstår hvor kraftfulle standarder kan være for å sette nye ideer ut i livet, og utvikle og forbedre løsninger på en effektiv og treffsikker måte, sier Mehus.

En nordisk studie fra 2018 viser at 87 % av selskaper som deltar i standardisering, bruker arbeidet i sine framtidige forretningsplaner.

– Standardene er en hjørnesten i det indre marked. Produsentene kan forholde seg til de samme standardene og dermed de samme tekniske krav i hele Europa. Det må man kalle forenkling. Da er det ikke rart at ambisjonene utvides i den nye strategien, legger Aanensen til.

Mange av områdene hvor EU ønsker å bruke standarder sammenfaller med den norske regjeringens prioriteringer: sirkulær økonomi, grønne jobber og hele verdikjeder innen hydrogen og fornybar energi, datadeling og digitalisering.

– Innenfor alle disse områdene er standardisering et effektivt virkemiddel for å dele beste praksis. Vi mener også norske myndigheter kan dra nytte av standardisering for å nå sine mål om å kutte utslipp og etablere nye, grønne arbeidsplasser, påpeker Mehus.

Han poengterer at bruk av internasjonale standarder bevarer konkurransekraft og bidrar til markedsadgang for norske bedrifter.

EU har en ambisjon om å være en standardsetter internasjonalt og samarbeider tett med de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI som Norge er medlem av.

– Standard Norge og NEK er en viktig kanal for norske bedrifter, organisasjoner og myndigheter til å bidra og følge med i standardisering i Europa og globalt. Også norske aktører må være med på å sette standarden, og det er plass til flere i det viktige arbeidet vårt, sier Mehus og Aanensen.