NORSOK M-101 er revidert

NORSOK M-101 Produksjon av konstruksjonsstål, revisjon 6 er publisert.

Publisert
Brand images from Melkøya  Hammerfest.
Foto: Einar Aslaksen/Equinor

NORSOK M-101 Produksjon av konstruksjonsstål ble publisert 3. april 2024. 

De viktigste endringene

NORSOK M-101 Produksjon av konstruksjonsstål er revidert av ekspertgruppen SN/K 114 NORSOK EG M Materialer. Hovedendringene fra revisjon 5 er en oppdatering av det tekniske innholdet basert på erfaring, nye krav og nye internasjonale standarder, samt implementering av to nye vedlegg med generelle krav til strukturell bolting ved utførelse av konstruksjonsstål som konstruksjoner eller som produksjonskomponenter.

  • NORSOK M-101 dekker kravene til produksjon og kontroll av offshore stålkonstruksjoner med SMYS < 500 MPa og med en minimumstemperatur ned til -10 °C (non-Arctic), -20 °C (Arctic 1), -30 °C (Arctic 2) og -40 °C (Arctic 3).
  • NORSOK M-101sikrer trygg kvalitet for opptil 50 års levetid for offshore plattformer, jackets, toppsidemoduler for FPSO og andre flytende installasjoner, undervannsproduksjonssystemer og mindre konstruksjoner.
  • Spesielle konstruksjonsanvendelser der høyere SMYS er nødvendig skal håndteres utenfor NORSOK M-101.
  • Vedlegg H og Vedlegg I definerer de generelle kravene til strukturell bolting ved utførelse av konstruksjonsstål som konstruksjoner eller som produksjonskomponenter.
  • Vedlegg H og Vedlegg I gjelder for gjengesnitt M12 til M72 mm og for materialklasser 8.8 og 10.9.
  • For rustfrie bolter gjelder Vedlegg H og Vedlegg I kun for gjengesnitt M12 til M39 mm og for materialklasse A4-80. Størrelser over M24 for materialklasse A4-80 kan det være vanskelig å få tak i som bolt- og muttersamlinger.
  • Vedlegg H og Vedlegg I omfatter ikke forankringsbolter og sveisede bolteforbindelser.
  • Bolting for SPS (Subsea Production Systems) og SURF (Subsea Umbilical's Risers Flowlines) er også utelatt fra virkeområdet.

For mer informasjon kontakt prosjektleder i Standard Norge, Espen Holm.

Relevante standarder

Se alle produkter