NORSOK D-010 og brønnintegritet for brønner med karbonlagring

Brønner for CCS (Carbon Capture and Storage) er konstruert for sikker injeksjon og lagring av CO2. SINTEF har utført en studie for å vurdere anvendbarheten av NORSOK D-010 for slik CCS-brønner.

Publisert
Plattform langt ute på havet
Foto: iStock

Brønner for CCS (Carbon Capture and Storage) er konstruert for sikker injeksjon og lagring av CO2. På norsk sokkel blir disse brønnene konstruert og boret under samme forskrift og krav som for olje- og gassbrønner, herunder med standarden “NORSOK D‐010 Brønnintegritet i boring og brønnoperasjoner”.

For å vurdere anvendbarheten av NORSOK D-010 for CCS-brønner er det blitt gjennomført en studie med målsetning å etablere en bedre forståelse av forskjellene mellom CCS-brønner og konvensjonelle olje- og gassbrønner. Dette er blitt utført ved å etablere en generell oversikt over krav til brønndesign for de ulike type brønntyper. Her er assosierte risikoer vurdert med hensyn til strukturell integritet.

Studien er utført av SINTEF på oppdrag fra Sektorstyre petroleum, lavkarbon og havenergi. Representanter fra myndigheter og selskaper representert i NORSOK/EG har veiledet og gitt kommentarer til studien.

Studien viser at brønnkonstruksjonen for en CCS-brønn vil være relativt lik som for konvensjonelle olje- og gassbrønner, men på grunn av egenskaper til CO2 som brønnfluid, annen påkjenning under driftsfasen og potensielt lengre levetid for brønnen vil man se et annet risikobilde for brønnintegritet med CCS-brønner.

Resultatet fra studien vil bli fulgt opp I forbindelse med revisjon av standarden NORSOK D-010 som er planlagt å starte I slutten av 2024. 

Rapporten kan lastes ned her: CCS Well Design Requirements

For mer informasjon kontakt prosjektleder i Standard Norge, Per-Thorbjørn Rygh.