Kronikk: Vekstbedrifter trenger standarder for å lykkes med innovasjon

Oppstartsbedrifter trenger gode, effektive og velprøvde verktøy for å sikre markedsadgang og vekst. Bruk av standarder kan være nøkkelen i arbeidet med innovasjon og bærekraft. Men hvor skal man begynne?

Publisert
3 grønn sprier på 3 tårn av mynter
Foto: Pixabay

Utvikler du et produkt med mål om å selge og skalere dette i et marked, fordrer det at du har markedsadgang. Og for å få tilgang til markedet, må produktet du utvikler være laget i tråd med eksisterende standarder. Alt av eksisterende produkter og teknologi er basert på standarder, og for vekstbedrifter med nye innovasjoner er det avgjørende å kunne samhandle med disse for å sikre seg markedsadgang. Bruk av standarder er viktig i ledelsen av vekstbedrifter og i arbeidet med innovasjon, men også for å sikre at bedriften leverer på bærekraft og kvalitet. 

Si at din bedrift har utviklet teknologien til en drone som skal levere medisiner til byer. Dronen må da følge standarder for telekommunikasjon, slik at den kan kommunisere med andre signaler i by- og luftrommet. Du må videre ta hensyn til standarder for hvordan dronen kan operere i byrommet, og kvalitet- og sikkerhetsstandarder for å sikre at dronen ikke faller ned i hodet på noen.

Gir markedsadgang

En standard utarbeides etter initiativ fra interessegrupper i markedet og gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester. Standarder regulerer hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres og er forslag til valg av løsning. Standarder er skapt for samhandling og bidrar til kunnskapsdeling, både nasjonalt og internasjonalt. Bruk av standarder gir markedsadgang og gjør det lettere for bedrifter å operere i markedet, samtidig som utviklingen av standarder også skaper nye markeder. 

Ved å ta i bruk standarder for innovasjonsledelse i bedriften, vil du få en mer systematisk tilnærming til hvordan man bør jobbe og strukturere arbeidet med innovasjon. Som leder av en vekstbedrift som har utviklet helt ny teknologi, kan du også gjennom Standard Norge bidra til å forbedre de eksisterende standardene og ta initiativet til å etablere nye standarder som er bedre tilpasset din innovasjon. 

Standarder er med andre ord både en forutsetning for å kunne selge ditt produkt i et marked, og for å produktutvikle avansert teknologi. Det er derfor viktig at vekstbedrifter jobber med dette og ikke bare med patenter, som ofte ender opp med å bli eneste fokus. 

Innovasjonstips for vekstbedrifter basert på standarder 

  1. Lag et nytt kvalitetssystem for bedriften. Ledelsessystemstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 56002 for innovasjon er gode veiledningsverktøy basert på beste praksis internasjonalt. 
  2. Inkluder ISO 14001 for miljøledelse i ledelsessystemet for å tilrettelegge for bærekraft. 
  3. Bruk standardene til å kontinuerlig vurdere hvordan ledelsessystemet kan forbedres. 
  4. Definer hvilke mål og aktiviteter som vil forbedre bedriftens arbeid med innovasjon, kvalitet og miljø. Evaluer prosesser og aktiviteter opp mot bedriftens mål og rapporter resultatene. 
  5. Innover med utgangspunkt i ledelsessystemstandardene og andre relevante standarder knyttet til ditt fagområde/din sektor. Kartlegg hvilke standarder som er relevante for det du skal utvikle og selge, og sørg for produktutvikling basert på de standardene som eksisterer.
  6. Bygg en kultur som baserer seg på bruk av standarder.
  7. Sjekk hvilke patenter som er relevante for bedriften. Hva finnes av patenter og hvor ligger mulighetene for ditt produkt? Bruk ISO 56005 som støtte i arbeidet med immaterielle verdier opp mot innovasjon. 
  8. Kartlegg hvordan patenter og standarder samhandler for å beskytte din konkurranseevne.
  9. Bidra i etableringen av nye standarder og videreutviklingen av eksisterende standarder gjennom relevante komiteer. Hvilke standarder mangler og hvordan kan din bedrift bidra i utviklingen?
  10. Bruk standarden ISO 56003 for veiledning om partnerskap for innovasjon. Standarden hjelper med å identifisere, evaluere og velge partnere, og gir veiledning for hvordan samhandlingen kan foregå. 

Dette er en mening

Dette er en kronikk av Standard Norges kommunikasjonsdirektør Marit Sæter og Magnus Hakvåg, daglig leder i House of Knowledge. Hakvåg holder kurs i innovasjonsledelse, og deltar gjennom Standard Norge i nasjonale, europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer.

Puslespill merket kvalitet, prosesskartlegging, ressurser, risiko, kontroll, lederskap, forbedring

Standarder for innovasjons-, kvalitets- og miljøleledelse

NS-EN ISO 56000-serien er en samling av standarder for innovasjonsledelse. Standarden NS-EN ISO 56002 Ledelsessystem for innovasjon gir veiledning i hvordan et ledelsessystem for innovasjon kan etableres, iverksettes, vedlikeholdes og kontinuerlig forbedres. Standarden NS-EN ISO 56000 Grunntrekk, prinsipper og terminologi skal skape et enhetlig språk for bedre kommunikasjon og samhandling om innovasjonsprosjekter, og bedre målinger av innovasjon.

NS-EN ISO 9000-serien er en samling av standarder for kvalitetsledelse, og inneholder blant annet standarden NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet. Standarden angir kravene til hva et kvalitetsledelsessystem bør inneholde. Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet kan styre prosesser og aktiviteter for å kunne levere produkter som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

NS-EN ISO 14001-serien er en samling av standarder for miljøledelse. Standardserien gir veiledning i etableringen av miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, varer og tjenester. ISO-serien har som mål å hjelpe bedrifter med å vurdere konsekvensene av klimaendringene og legge planer for effektiv tilpasning.